"PROOBRONNI - TERYTORIALNI".

Terytorialni Proobronni

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim został zakwalifikowany do nowego programy Ministerstwa Obrony Narodowej pod nazwą "PROOBRONNI - TERYTORIALNI". To już drugi po pilotażowym Programie MON dot. wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ogólnopolski projekt, skierowany do uczniów klas mundurowych, w którym nasza szkoła bierze udział.

Tematyka programu edukacyjnego „PROOBRONNI – TERYTORIALNI” jest kompatybilna z „Programem nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych przedmiotu Edukacja Wojskowa”, który został wdrożony w 2017 roku dla szkół zakwalifikowanych do prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Narodowej „Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”.

Celem programu jest wsparcie nauczycieli w procesie edukacji uczniów klas mundurowych pod kątem wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia wojskowego przydatnych w Siłach Zbrojnych RP . Dzięki opracowanym w uzgodnieniu z resortem obrony narodowej scenariuszom lekcji uczniowie będę edukowani w sposób ujednolicony w całej Polsce.

Organizatorem programu jest Stowarzyszenie FIA - "Wierni w gotowości pod bronią". Program realizowany jest pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej, a finansowany  ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Nadzór nad realizacją programu objęło Biuro do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

1  2

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl