Nowe materiały dydaktyczne dla kadetów z "Mechanika".

Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych r 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wzbogacili się o nowe materiały dydaktyczne, związane z realizacją programu edukacyjnego ,,PROOBRONNI – TERYTORIALNI”.  

Zasadniczym  celem programu jest chęć ujednolicenia w całym kraju, procesu edukacji  uczniów klas mundurowych, w oparciu o specjalnie opracowane materiały - zeszyty pracy ucznia. Tematyka zawarta w zeszytach pracy dotyczy ,,minimum programowego”, realizowanego przez naszą szkołę - w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".

Organizatorem  programu ,,PROOBRONNI – TERYTORIALNI” jest Stowarzyszenie Obronne FIA – Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią, a nadzór merytoryczny  nad realizacją programu sprawuje Biuro do Spraw Proobronnych MON, którego przedstawiciel ostatnio wizytował naszą szkołę. Program objęty został ponadto patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a całe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

1  1  1  1

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl