KONKURS NA KARTKĘ LUB PREZENTACJĘ ŚWIATECZNĄ PO NIEMIECKU

konkurs niem

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I, II i III chętnych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną lub prezentację bożonarodzeniową w języku niemieckim.

Okres przed Bożym Narodzeniem to czas wzmożonych zakupów i domowych porządków. Czas ten może być wykorzystany kreatywnie. Liczymy, że nasi uczniowie zatrzymają się na „chwilę” i przygotują piękne świąteczne kartki lub prezentacje bożonarodzeniowe.
Na autorów najładniejszych prac czekają nagrody.
Prace prosimy przekazywać do nauczycieli języka niemieckiego pani Anetty Holz i pani Iwony Poganowskiej w terminie do  20.12.2017 r.

Regulamin konkursu dostępny w załączniku.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu
 

   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną lub prezentację bożonarodzeniową w języku niemieckim skierowany do uczniów ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim z inicjatywy nauczycieli języka niemieckiego – pani Anetty Holz i pani Iwony Poganowskiej.

§ 3

Sponsorem nagród w konkursie jest: Wydawnictwo Pearson.

II. CELE KONKURSU
 
§ 4


1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim.
2.Kształtowanie umiejętności językowych takich jak: wykorzystanie poznanego słownictwa z zakresu Świąt Bożego Narodzenia.
3. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
4. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.

III. INFORMACJE KONKURSOWE
 
§ 5

W ramach konkursu uczniowie zobowiązani są do wykonania dowolną techniką świątecznej kartki z życzeniami w języku niemieckim lub bożonarodzeniowej prezentacji multimedialnej. Każdy uczeń, który wykona kartkę lub prezentację, przekazuje ją nauczycielom koordynującym konkurs.                     
 
Każda praca powinna być  na odwrocie czytelnie podpisana - imię i nazwisko ucznia oraz klasa (dotyczy kartki), a prezentacja dostarczona do nauczyciela na dowolnym nośniku elektronicznym.

IV. TERMIN SKŁADANIA PRAC
 
§ 6

Świąteczne kartki z życzeniami w języku niemieckim lub bożonarodzeniową prezentację należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2017 r.

V.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 
§ 7

1. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  po
       zakończonym konkursie.
2. Nagrodzone zostaną tylko najlepsze prace.
3. Termin rozdania nagród przewidziany jest na apelu szkolnym.

Organizatorzy:
Anetta Holz
Iwona Poganowska

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl