FINAŁ REJONOWY Ogólnopolskiej Olimpiady PZSŻ

foto

 

 

 

15.12.2017r. w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim został przeprowadzony etap rejonowy XXVI edycji OgólnopolskiejOlimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną,
prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Naszą szkołę na tym etapie reprezentowała Klaudia Gwizdoń, uczennica klasy 2H.

Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Beata Goździk

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl