Wigilia szkolna

foto

W świątecznej atmosferze 20 grudnia w naszej szkole odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne. W udekorowanej świątecznie sali zebrała się cała społeczność uczniowska, dyrekcja i grono pedagogiczne, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście. Naszą wigilię uświetnili p. B. Robak - Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, p. B. Stańczyk - Naczelnik Wydziału Oświaty,  Kultury i Sportu, płk A. Marczak - Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ppłk P. Wrona - Dowódca 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej, insp. S. Herman - Komendant Powiatowy Policji, mjr D. Szewczyk - Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, st. chor. szt. J. Nikodemski - Starszy podoficer dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ks. prałat dr. E. Wieczorek - Kustosz Sanktuarium Św. Antoniego, p. P. Mrowiński - Dyrektor Zaocznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych, p. D. Domańska i p. A. Lenartowicz - Prezes i Wiceprezes Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, p. B. Jurkevich -  Przewodnicząca Rady Rodziców ZSP nr 1.

 

Ten dzień spędziliśmy wyjątkowo. Obejrzeliśmy jasełka bożonarodzeniowe przygotowane przez klasy 2Ic, 2E, 2Mt pod kierunkiem p. Angeliki Nowak, p. Dominika Waścikowskiego oraz p. Włodzimierza Galickiego. Uroczystość uświetnił koncert kolęd
i pastorałek zaśpiewanych przez uczennice klasy 4H, 2H oraz 4Mt. Tegoroczna uroczystość miała akcent europejski- część pastorałek zostało zaśpiewanych w języku angielskim.
W trakcie uroczystości przedstawiciele Tomaszowskiego Hufca przekazali Światełko Betlejemskie na ręce dyrektora szkoły. Zaproszeni goście złożyli serdeczne życzenia świąteczne i noworoczne.
Po części artystycznej dzieliliśmy się opłatkiem przy wigilijnym stole. Poczęstunek przygotowały uczennice klas hotelarskich pod kierunkiem p. Beaty Chwalińskiej, p. Magdaleny Piotrowskiej oraz p. Małgorzaty Wuls.
Dziękuję również za nieocenioną pomoc członkom szkolnego radiowęzła i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację uroczystości.
Jeszcze raz z serca życzę aby Boże Dziecię obdarzało Was pełnią Swoich łask i spełniało najskrytsze marzenia.

Tekst: p. Angelika Nowak
Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl