Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego

W dniu 2 lutego 2018 roku, w Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbył się egzamin eksternistyczny z języka angielskiego na poziomie 2 wg STANAG 6001. Do egzaminu podeszło 6 uczniów klasy IV technik informatyk - klasa wojskowa. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie co najmniej 70% z każdej z czterech  specjalności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Wszyscy uczniowie uzyskali wysokie wyniki, co potwierdzają otrzymane świadectwa.

Pięciu uczniów zaliczyło 3, a jeden wszystkie 4 specjalności. Na szczególną uwagę zasługuje część pisemna, w której uczniowie musieli wykazać się umiejętnością tworzenia dokumentów w specjalistycznym języku wojskowym, ale i tu wyniki naszych uczniów były wysokie - wszystkie powyżej 60%. Egzaminy wg STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej.  Egzaminy są uznawane  w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe czy kursy oficerskie.

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl