Sesja egzaminacyjna 154: styczeń – luty 2016

Zobowiązuję wszystkich uczniów, którzy mają zamiar przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2016 do złożenia deklaracji przystąpienia do egzaminu w terminie do 08.09.2015  tylko do Kierownika Szkolenia Praktycznego p.11 budynek A.
Deklaracje w wersji elektronicznej będą jak najszybciej opublikowane na stronie internetowej po opublikowaniu na stronie OKE.
Wzór wersji papierowej można otrzymać u wychowawcy klasy lub Kierownika Szkolenia Praktycznego. Pobierz wzór deklaracji (docx)
Numer Ośrodka 101601-0731A
Deklaracje winni złożyć uczniowie klas (w nawiasach dane do wypełnienia):
- technik informatyk (3Ti, 3TiT kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych zawód technik informatyk 351203), Pobierz szablon (docx)
- technik teleinformatyk (3TiT kwalifikacja E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali oraz przyłączy abonenckich  technik teleinformatyk 351103), Pobierz szablon (docx)
- technik elektryk (3TE kwalifikacja E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych zawód technik elektryk 311303),
- technik mechatronik (3TMt kwalifikacja E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych zawód technik mechatronik 311410).
Klasy czwarte:
- technik informatyk (4Ti, 4TiT kwalifikacja E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie danymi zawód technik informatyk 351203), Pobierz szablon (docx)
- technik elektryk (4TE kwalifikacja E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych zawód technik elektryk 311303),
- technik elektronik (4TiEt kwalifikacja E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych zawód technik elektronik 311408),
- technik mechatronik (4Mt kwalifikacja E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych zawód technik mechatronik 311410).
- technik mechanik (4TM kwalifikacja M.44 Organizowanie i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń zawód technik mechanik 311504).
- technik hotelarstwa (4TH kwalifikacja T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie zawód technik hotelarstwa 422402). Pobierz szablon (docx)
Termin złożenia deklaracji obowiązuje wszystkich  zdrowych i chorych (nawet przy pobycie ucznia w szpitalu deklaracja musi dotrzeć do Kierownika).


Kierownik Szkolenia Praktycznego
mgr inż. Ryszard Rupniewski

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl