Technik teleinformatyk

Technik teleinformatyk
zawód z przyszłością

Teleinformatyka to jedna z dziedzin informatyki, która zajmuje się wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej do przekazywania informacji między komputerami. Kierunek teleinformatyka kształci specjalistów w zakresie wykorzystania metod i narzędzi informatyki w telekomunikacji i najnowocześniejszych osiągnięć telekomunikacji w informatyce.
Kierunek jest połączeniem elektroniki oraz informatyki, a jego absolwent zostanie specjalistą w dziedzinie sieci teleinformatycznych.
  

Absolwenci zostaną przygotowani do:
 • egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
 • matury i wybranych kierunków studiów,
 • atrakcyjnej pracy

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik teleinformatyk może być zatrudniony w:
 1. przedsiębiorstwach korzystających z informacji w formie elektronicznej;
 2. firmach montujących i sprzedających komputery;
 3. organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne;
 4. firmach świadczących usługi teleinformatyczne w zakresie telekomunikacji oraz budowy i eksploatacji
 5. systemów teleinformatycznych;
 6. różnych jednostkach, na stanowisku administratora sieci komputerowych;
 7. firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne;
 8. firmach montujących i naprawiających telefony komórkowe.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl