Kalendarzyk 2017

Kalendarzyk 2017
dla kandydatów do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Tomaszowie Maz.

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018 (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

od 22 maja do 21 czerwca 2017r. do godz.12.00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – klasa wojskowa:

24 maja 2017r. godz. 9.00

Postępowanie uzupełniające: 13 lipca godz. 13.00

3. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 od 23 czerwca  do 27 czerwca 2017r. do godz. 12.00

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

3 lipca  2017r. do  godz. 12.00

5. Wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy:

23 czerwca 2017r. godz. 12.00 - 5 lipca 2017r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 3 lipca godz. 12.00

do 10 lipca 2017r. do godz. 12.00

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

lista ostateczna

11 lipca 2017r. godz. 12.00

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl