Kalendarzyk 2018

Kalendarzyk 2018
dla kandydatów do
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Tomaszowie Maz.

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019 (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru)

od 21 maja do 20 czerwca 2018r. do godz.12.00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – klasa wojskowa:

5 czerwca 2018r. godzina 9.00 – aula szkolna

Postępowanie uzupełniające: 25 lipca 2018 godzina 9.00 – aula szkolna

3. Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 od 22 czerwca  do 26 czerwca 2018r. do godz. 12:00

4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym:

12 lipca  2018r. do  godz. 12:00

5. Wydawanie skierowań na badania do lekarza medycyny pracy:

22 czerwca 2018r. godz. 12:00 - 13 lipca 2018r.

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego , a także zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu:

od 12 lipca 2018r. godz. 12:00

do 19 lipca 2018r. do godz. 12:00

7. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:

lista ostateczna

20 lipca 2018r. godz. 12:00

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl