Wręczenie certyfikatów dla uczestników projektów realizowanych w Mechaniku.

foto

21 lutego br. miała miejsce uroczystość wręczenia certyfikatów uczestnikom biorących dział w trzech różnych projektach realizowanych aktualnie w Mechaniku. Są to projekty związane z kształceniem zawodowym.

W projekcie  "Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego" pierwsza grupa 18 uczestników otrzymała certyfikaty z zakresu "Naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE z elementami języka angielskiego technicznego IPC". Grupa 10 uczestników z tego samego projektu otrzymała zaświadczenie ukończenia szkolenia "Warsztaty z doradztwa edukacyjno-zawodowego".

W projekcie pn "Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim" 14 uczestników otrzymało certyfikat ukończenia kursu 3D Studio Max.

W projekcie pn "Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej" swoje certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje zawodowe otrzymali uczestnicy II grupy wyjazdowej na praktyki zagraniczne do Niemiec. Grupa liczyła 30 uczestników.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom projektów, mamy nadzieję, że pozyskane nowe kwalifikacje zawodowe przyczynią się do znalezienia wymarzonej pracy i będą konkurencyjne na rynku pracy.

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

phoca thumb l 063

 

 

Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego

W dniu 2 lutego 2018 roku, w Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbył się egzamin eksternistyczny z języka angielskiego na poziomie 2 wg STANAG 6001. Do egzaminu podeszło 6 uczniów klasy IV technik informatyk - klasa wojskowa. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie co najmniej 70% z każdej z czterech  specjalności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Wszyscy uczniowie uzyskali wysokie wyniki, co potwierdzają otrzymane świadectwa.

Pięciu uczniów zaliczyło 3, a jeden wszystkie 4 specjalności. Na szczególną uwagę zasługuje część pisemna, w której uczniowie musieli wykazać się umiejętnością tworzenia dokumentów w specjalistycznym języku wojskowym, ale i tu wyniki naszych uczniów były wysokie - wszystkie powyżej 60%. Egzaminy wg STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej.  Egzaminy są uznawane  w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe czy kursy oficerskie.

1% podatku na działalność szkoły

Szanowni Państwo,

dążąc  do zdobycia dodatkowych środków  finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Organizacji Pożytku Publicznego nr

KRS: 0000103990

- kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego

Polecając tę formę gromadzenia funduszy przeznaczonych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, ze mogą ta drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww.operacji każdy z darczyńców powinien wpisać szczegółowy cel 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2016 (PIT 36 poz.325, PIT 36L poz. 96, PIT 37, poz.139, PIT 38 poz.59, PIT 39 poz. 53):
"Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 97-200 Tomaszów Maz, ul.Św.Antoniego29"

W imieniu Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Przewodnicząca Rady
Bogusława Jurkevich

APEL PODSUMOWUJĄCY I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2017/18

foto

Pierwszy semestr  nauki za nami, zatem nadszedł czas podsumowań. 20 lutego 2018r. odbył się  uroczysty apel, podczas którego Dyrekcja szkoły nagrodziła przed całą społecznością „Mechanika”  uczniów, którzy wyróżnili się w I semestrze. Przede wszystkim nagrodzona została „Złota Dziesiątka Mechanika” -€“ uczniowie z najwyższymi średnimi ocen, którzy zostali odznaczeni „Złotymi tarczami”. Dodatkowo nagrody odebrali uczniowie ze 100% frekwencją w całym semestrze, uczniowie aktywnie działający w Samorządzie Uczniowskim, szkolnym radiowęźle, czy pomagający przy obsłudze gastronomicznej imprez szkolnych. Rozstrzygnięty został także konkurs na najlepszego czytelnika semestru oraz najlepiej czytającą klasę. Wyróżnione zostały także klasy z najwyższą średnią ocen oraz najwyższą frekwencją. Kolejne podsumowania czekają nas dopiero podczas zakończenia szkoły przez klasy maturalne i liczymy, że maturzystów zasługujących na wyróżnienie będzie również bardzo wielu ;)

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Miłosz Starzyk

 

 

 

 

 

WYNIKI ETAPU SZKOLNEGO Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 2018

13 lutego w naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Do konkursu mogli przystąpić ubiegłoroczni finaliści, którzy uplasowali się na miejscach od 1 do 10 oraz osoby, które na przedmiocie edukacja dla bezpieczeństwa otrzymały ocenę bardzo dobrą ze sprawdzianu w tym zakresie. Do turnieju  przystąpiły 23 osoby. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, które dotyczyły m.in. przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

I miejsce zajął Jakub Goliat, uczeń klasy 2Mt, 

II miejsce zajął Jakub Rudzki, uczeń klasy 4Tiw,

III miejsce zajął Bartłomiej Pietrzyk, uczeń klasy 1Met,

Kolejne miejsca zajęli: Mateusz Badura, uczeń klasy 3Mtw, Adrian Bystroński, uczeń klasy 4 Tiw, Łukasz Mizerski, uczeń klasy 1E, Kacper Majewski, uczeń klasy 1Met, Michał Kwaśkiewicz, uczeń klasy 1Met, Jakub Zawada uczeń klasy 2Mt,   

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przy współpracy Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich i Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Zarządów Oddziałów Związku OSP, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz wielu innych instytucji związanych z ochroną środowiska oraz zwalczaniem klęsk żywiołowych.

Szkołę w etapie miejskim będzie reprezentował Jakub Goliat, uczeń klasy 2Mt.

Gratulacje !!!

Organizator etapu szkolnego Beata Goździk

 

Kurs spawania

foto

Od 22 stycznia do 16 lutego 2018 r. 10 uczniów naszej szkoły uczestniczyło w kursie spawalniczym, który był prowadzony przez inż. spawalnika IWE Adama Drozdenko w ramach projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. Kurs skończył się egzaminem i zdobyciem przez uczestników uprawnień potwierdzonych certyfikatem i paszportem spawacza.

 

Kurs 3DStudio Max

foto

 

W dniach od 5 do 9 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się Kurs 3D Studio Max w ramach projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.” W kursie tym wzięło udział 14 uczniów, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać między innymi przy projektowaniu gier komputerowych, wizualizacji wnętrz, a także przy tworzeniu animacji filmowo-telewizyjnej.

     

Wizyta przedstawiciela MON w "Mechaniku"

W piątek, 16 lutego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odwiedził przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Celem wizyty było sprawdzenie realizacji przez szkołę wydatków, pochodzących z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, związanych z naszym udziałem w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej, dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych. W trakcie pobytu w szkole, nasz gość miał również okazję  zapoznania się z warunkami w jakich szkolą się kadeci klas wojskowych oraz przestrzeganiem przez nich Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych. Na zakończenie wizyty przedstawiciel  Biura do Spraw Proobronnych spotkał się z dyrekcją i naszymi kadetami. W trakcie spotkania przypomniano założenia pilotażu oraz jego istotną rolę w kwestii kształcenia proobronnego młodzieży.

 

Ostatki w Mechaniku

foto

W tym roku ostatnim dniem karnawału był wtorek 13 lutego. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zaprosił społeczność uczniowską na ostatkowe pączuszki. Był to doskonały moment na wspólne świętowanie przed nadchodzącym postem. Niech żałuje, kto nie był ;-) Następny karnawał dopiero za rok.

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl