Kursy zawodowe i szkolenia w ramach projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”

foto

 

W obecnym roku szkolnym trwa druga edycja projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim”.
Dwie grupy uczennic i uczniów Technikum Hotelarstwa skończyły już kurs kelnerski 1 i 2 stopnia. Trwają kursy  z ECDL, praktycznego programowania C++, AutoCad. Uczestnicy projektu poszerzają swoje umiejętności z j. angielskiego zawodowego na poziomie rozszerzonym, a także otrzymują  profesjonalną pomoc w zakresie doradztwa zawodowego.
W najbliższym czasie ruszą kolejne kursy w ramach projektu, między innymi: kurs spawacza, programowania robotów LEGO, czy kurs z zastosowania nowych technologii w branży elektrycznej.

 

„Poznaj Swoje Prawa w Pracy” - etap szkolny.

W konkursie „Poznaj Swoje Prawa w Pracy” w etapie szkolnym wzięło udział łącznie 100 uczniów z klas I Met, II H, II Met, III H, III Met, III Mtw, IV M.

Konkurs organizowany jest przez Państwową Inspekcję Pracy, ma na celu zwiększanie świadomości praw pracowniczych w społeczeństwie.

Konkurs jest jedną ze składowych programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa", w którym nasza szkoła bierze udział już od kilku lat.

Po sprawdzeniu wyników wymagana była dogrywka, aby wyłonić drugie i trzecie miejsce.

Po dogrywce ostateczne wyniki są następujące:
I miejsce – Karolina Owsianka – III H – 23 punkty
II miejsce – Kacper Kubiak – IV M – 22 punkty
III miejsce – Natalia Kowalska – III Mtw – 21 punktów

Szkołę w etapie wojewódzkim w Łodzi reprezentować będą:
Karolina Owsianka – III H – 23 punkty
Kacper Kubiak – IV M – 22 punkty,

Dla zainteresowanych podajemy bazę pytań pod linkiem: https://lodz.pip.gov.pl/…/6baza%20pytan%20do%20etapu%20szkolnego.pdf

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy tak licznej grupie uczniów biorącej udział w konkursie. Mamy nadzieję, że wiedza o prawach pracy będzie w przyszłości wykorzystana w praktyce.

Organizatorzy szkolnego etapu: Jacek Mrozicki, Arkadiusz Świątek

ELIMINACJE SZKOLNE OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY HOTELARSKIEJ

15 listopada 2017r. uczniowie klasy trzeciej i czwartej technikum hotelarstwa wzięli udział w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.

Głównym celem tego etapu było sprawdzenie wiadomości uczniów z zakresu wiedzy o hotelarstwie oraz możliwość zakwalifikowania dwóch najlepszych uczniów do etapu okręgowego X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej organizowanej przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy.

Konkurs ten został przeprowadzony w formie pisemnej. Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru, liczący 40 pytań.

Do etapu okręgowego Olimpiady, który odbędzie się w styczniu 2017 r. w Warszawie zakwalifikowały się Aleksandra Więcek i Klaudia Sobczyk.

Powodzenia

Beata Chwalińska, Magdalena Piotrowska i Małgorzata Wuls

Kolejny raz „Tydzień konstytucyjny” w naszej szkole.

foto

 

10 listopada już po raz drugi mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć w naszej szkole pana Przemysława Piotrowskiego, tomaszowskiego adwokata i jednocześnie absolwenta naszej placówki. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego przeprowadził on zajęcia warsztatowe z uczniami naszej szkoły. Tym razem brało w nich udział wyjątkowo dużo klas: 4 Iw, 4 Ic, 4 TEt, 3 H, 1 E, 1Mtw i 1 Met.

Były to zajęcia w ramach czwartej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, akcji edukacyjnej zainicjowanej przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, w czasie której prawnicy odwiedzają szkoły w całej Polsce. Fachowcy chcą w przystępny, ale i rzetelny sposób pokazać, że Konstytucja RP jest najistotniejszym aktem normatywnym w naszym państwie, i że ma ona wpływ na regulację naszego codziennego życia i ochrania prawa obywateli.

 Tegoroczna edycja poświęcona była ważnej dla funkcjonowania demokracji w kraju zasadzie trójpodziału władzy. Na prostych życiowych przykładach p. Piotrowski starał się zaprezentować, co może się dziać, gdy tę fundamentalną zasadę zaczniemy zmieniać, jak ważna jest również rola w pełni niezależnych sądów w państwie.

Mamy nadzieję na kolejne zajęcia z naszym gościem, a za minione dziękujemy.

 001  003

Tactical Combat Casualty Care.

Powstrzymaj każdą śmierć, której można uniknąć

Tactical Combat Casualty Care to pojęcie, które choć w świadomości służb mundurowych występuje od niedawna, traktowane jest niezmiernie poważnie. Metody udzielania pomocy rannym na polu walki oparte dotychczas na wytycznych cywilnych, okazały się całkowicie nieskuteczne w warunkach bojowych. Nie uwzględniały bowiem specyfiki i warunków działania żołnierzy, które mają znaczny wpływ na możliwość udzielenia pomocy rannemu w środowisku taktycznym.
Właśnie takiemu działaniu żołnierzy na współczesnym polu walki, poświęcone były zajęcia kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, przeprowadzone przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej. Metody udzielania pierwszej pomocy w środowisku taktycznym powinien znać każdy żołnierz. Ze względu na charakter służby, a więc i duże prawdopodobieństwo  znalezienia się w rejonie prowadzonych działań wojennych, powyższe umiejętności są nieodzowne. Profesjonalne połączenie czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy podczas wymiany ognia z jednoczesną gotowością do podjęcia walki, wymaga od żołnierzy nie tylko dużej wiedzy, ale i mozolnego, długotrwałego szkolenia. Kadeci z "Mechanika" pod okiem kawalerzystów 7 batalionu ćwiczyli praktycznie jak szybko i skutecznie opatrywać rany, odniesione w walce w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia nie tylko rannego ale i udzielającego mu pomocy żołnierza. Szkolenie obejmowało ponadto:

-samopomoc
-tamowanie masywnych krwotoków za pomocą opasek uciskowych, opasek typu „junctional” oraz procedury „wound packing”
-przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
-zaopatrywanie ran penetrujących klatki piersiowej
-identyfikację oraz odbarczanie odmy prężnej
-ochronę przed hipotermią
-ewakuację

W ramach szkolenia kadeci ćwiczyli elementy musztry zespołowej, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, elementy walki wręcz i czynności związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

000  005

Bieg Niepodległości 2017

11 listopada 2017 r. uczniowie i nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w XIII Tomaszowskim Biegu Niepodległości.

Zdjęcia: p. Beata Goździk

 

 

phoca thumb l 005 

Obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości.

 

Uroczystości związane z upamiętnieniem 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęły się w Tomaszowie Mazowieckim tradycyjnie mszą świętą, odprawiona w kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski przy ulicy Słowackiego.
Po zakończeniu mszy świętej, kolumna złożona z uczestników przybyłych na uroczystość, żołnierzy, strażaków, policjantów oraz młodzieży tomaszowskich szkół, udała się wraz z pocztami sztandarowymi na Plac Kościuszki, gdzie odbyła się dalsza część obchodów Święta Niepodległości. Była uroczysta zbiórka, apel pamięci, salwa honorowa, defilada oraz odznaczenia i wyróżnienie dla żołnierzy, funkcjonariuszy Policji oraz Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i kadetów naszej szkoły. Za wzorową postawę i bardzo dobre wyniki osiągane w szkoleniu wojskowym wyróżnieni zostali kadeci: Angelika Śmiechowicz, Weronika Lusek, Mateusz Badura i Kacper Sikora.
Przedstawiciele władz samorządowych: powiatu na czele Wicestarostą Tomaszowskim Dariuszem Kowalczykiem i miasta na czele z Prezydentem Miasta Marcinem Witko oraz delegacje służb mundurowych, organizacji społecznych, partii politycznych i młodzieży szkolnej złożyli kwiaty pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Następnie wszyscy uczestnicy uroczystości przemieścili się pod Pomnikiem Legionistów gdzie również złożono kwiaty.
W uroczystej zbiórce na Placu Kościuszki wzięła udział delegacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, w osobach dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego, wicedyrektorów Jolanty Nikodemskiej i Arkadiusza Broniarka jak również wychowawców klas wojskowych Arkadiusza Świątka i Roberta Kołczyńskiego, a kadeci z naszej szkoły wystawili oprócz pocztu sztandarowego dwie kolumny uczniów uczestniczące w defiladzie.
Po zakończeniu obchodów Święta Niepodległości na Placu Kościuszki, wszyscy uczestnicy przeszli pod Pomnik Legionistów, gdzie złożono wiązanki kwiatów. W tym samym czasie mieszkańcy Tomaszowa mogli obejrzeć prezentację sprzętu wojskowego zorganizowaną przez żołnierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, Komendę Powiatową Policji oraz Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

 

11 listopada

foto

 

W piątek w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zorganizowano akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczciliśmy 99. rocznicę odzyskania niepodległości 11 listopada 1918 r., Polska po 123 latach niewoli, odzyskała wolność i ponownie zaistniała na mapie Europy. Uczniowie przypomnieli tragiczną historię rozbiorów i kolejne powstania narodowe. Podkreślili znaczenie patriotyzmu, odwagi i poświęcenia pokoleń Polaków walczących o niepodległość kraju.

Opiekunowie – p. Robert Kołczyński i p. Karolina Ziętara bardzo dziękują uczniom klasy 2 Iw, którzy przygotowali akademię. Dziękujemy również uczennicom klasy III H i IV Mt (A. Lober, P. Gmaj, N. Hajdamiak, K. Żerek, P. Sowińska, A. Plich), które pięknie wykonały pieśni patriotyczne. Dziękujemy również chłopcom z klasy III Ia, którzy przygotowali prezentację i zadbali o scenografię (J. Galiniewicz, S. Baran, M. Białkowski, P. Koziorowski, M. Starzyk). Dziękujemy również D. Lerce i Ł. Zaczyńskiemu za nagłośnienie.

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Miłosz Starzyk

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl