Takie ciche, ciche święto …

„Takie ciche, ciche święto,
rozjarzone świeczkami,
Dzień, w którym serce pozdrawia
Pamięta
Tych co rozstali się z nami…”   (H.Łachocka)


Tradycyjnie już, w okresie poprzedzającym Wszystkich Świętych młodzież naszej szkoły udała się na cmentarz rzymskokatolicki przy ulicy Smutnej i odwiedziła groby wybitnych tomaszowian. W piątek, mimo niekorzystnej jesiennej aury uczniowie klasy 3TIb wraz z wychowawczynią Martą Długosz, wykonali prace porządkowe, przynieśli kwiaty i zapalili znicze przy pomnikach: księdza Ludwika Zajtzai oraz byłego dyrektora naszej szkoły Jana Dorociaka.
W dniu dzisiejszym Samorząd Uczniowski wraz z Wicedyrektorem Arkadiuszem Broniarkiem, zapalili światełko na grobach byłych dyrektorów i nauczycieli ZSP nr 1.             

Pamiętamy i wspominamy tych, którym bliska była nasza szkoła.
Marta Długosz

002  002

006 007 007

Warsztaty z programowania

foto

 

25.10.2017 odbyły się warsztaty z programowania w języku JavaScript z wykorzystaniem biblioteki P5.js. W warsztatach wzięło udział 16 uczniów z klas 3Ia oraz 4Ic. Uczniowie zapoznali sie z możliwościami biblioteki P5.js, a następnie testowali i modyfikowali skrypty, a także pisali programy według własnego pomysłu.

Warsztaty były realizowane w ramach CodeWeek 2017, a pomysł i materiały do zajęć otrzymaliśmy od Fundacji Media 3.0.

Iwona Osuch

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

Informacja o warsztatach na fb apki.org

1 js  2 js

6 js  7 js

 

 

Kadeci z "Mechanika" pamiętali o żołnierskich mogiłach.

Jak co roku, w przeddzień Święta Zmarłych, kadeci klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odwiedzają żołnierskie groby oraz miejsca pamięci o żołnierzach, które znajdują się na terenie powiatu tomaszowskiego.

W tym roku delegacja kadetów klasy trzeciej tradycyjnie udała się do pobliskiej Spały. Celem tej wizyty było złożenie kwiatów, zapalenie zniczy oraz oddanie hołdu  generałowi broni Tadeuszowi Bukowi, pierwszemu dowódcy odrodzonego na ziemi tomaszowskiej 7 pułku ułanów lubelskich, późniejszemu dowódcy wojsk lądowych, który zginął w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem.

Pozostali kadeci naszej szkoły, odwiedzili groby i miejsca pamięci znanych i nieznanych żołnierzy, zwłaszcza Tych spod znaku biało - amarantowego ułańskiego proporczyka 7 pułku, poległych w walce o naszą niepodległość i wolność, czcząc w blasku świec i zniczy chwilą ciszy pamięć, o spoczywających tam żołnierzach - kawalerzystach. Nasi kadeci odwiedzili grób ułana 7 pułku ułanów lubelskich Jerzego Narewskiego, poległego w walce z Sowietami w 1919 roku pod Sawiczami, znajdujący się na tomaszowskim cmentarzu przy ulicy Smutnej oraz miejsce pamięci o kapralu Tomaszu Jurze w Studziannie, żołnierzu 7 batalionu kawalerii powietrznej poległym podczas misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

"Dla nich na przywitanie
I samo niebo nad Polską
Błyszczy ułańskim czakiem,
Złociście, amarantowo,
Biało - błękitnie
Tak słodko być Polakiem
I tak zaszczytnie".

Pamiętajmy o tych grobach i miejscach pamięci, ponieważ są one częścią naszej historii, a młodsze pokolenia uczmy szacunku i poszanowania dla tych, którzy odeszli na wieczną wartę, z dala od swych ojczystych stron.
    

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

1a

Wykład "Wprowadzenie do programowania w C#"

19 października uczniowie klasy 3ia wzięli udział w wykładzie on line mgr Patryka Szczepańskiego pt.: Wprowadzenie do programowania w C#. Wykład dotyczył zagadnień z zakresu algortmiki, przybliżył uczniom pojęcia związane z programowaniem obiektowym oraz obiektowym modelem programowania.

Wykład był zorganizowany przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki w ramach projektu IT Szkoła.

Dziękuję zespołowi IT Szkoła za możliwość wzięcia udziału w wykładzie, a uczniom klasy 3Ia za uwagę i aktywność podczas wykładu.

Opiekun IT Szkoła w ZSP nr 1

Iwona Osuch

prg obiektowe1  prg obiektowe1

 

Wycieczka do Warszawy - zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego

23.10.2017 odbyła się wycieczka do Warszawy w celu zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego. W wycieczce wzięli udział uczniowie klas 1H oraz 2E. Uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem ekspozycji prezentowanej w MPW.
Opiekunami wycieczki byli: Pani Beata Chwalińska, Pan Robert Kołczyński oraz Pan Dominik Waścikowski.

mpw

WYSTAWA FILATELISTYCZNA W MECHANIKU

W dniach 13. i 16. października 2017 roku odbyła się w naszej szkole wystawa upamiętniają 200 rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki. Była to wystawa prezentująca zbiory filatelistyczne i filumenistyczne upamiętniające dzieje patrona naszej szkoły, który przez Sejm RP uznany został patronem roku 2017. Autorem wystawy był Zbigniew Piotrowski - pasjonat numizmatyki i filatelistyki, członek Polskiego Związku Filatelistów w Tomaszowie Maz. oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego w Bełchatowie. Autor wielu wystaw i artykułów.

13.10.2017r., po uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, wystawę podziwiać mogli w auli szkolnej wszyscy uczniowie, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście.

W poniedziałek 16.10.2017r. w kawiarence szkolnej, do której przeniesiona została wystawa, odbyły się spotkania z autorem, na które przybyły m.in. klasa IH, IIIH oraz III Mtw.

Uczniowie dowiedzieli się wielu ciekawych informacji o patronie szkoły, a także o pasji jaką jest filatelistyka czy numizmatyka. Autor wystawy i właściciel zbiorów odpowiadał na zadawane pytania, starając się zarazić młodzież zamiłowaniem do filatelistyki.

W tych dniach uczniowie mieli również możliwość obejrzenia zbioru pamiątek filatelistycznych przekazanych w darze społeczności uczniowskiej przez pana Wiktora Mazurka – byłego Dyrektora ZSP nr 1.

001  009

 

Bieg o zdrowie

W sobotę 21.10.2017r. na terenie Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej oraz ulicą Wandy Panfil został przeprowadzony pierwszy bieg uliczny „Ubiegam się o zdrowie… Bieg z Wandą Panfil”.

W imprezie wzięło udział kilkaset osób, wśród których nie zabrakło uczniów naszej szkoły m.in. Angeliki Bednarskiej - uczennicy klasy 1Mtw, Szymona Gajka - ucznia klasy 1Mtw, Radka Dąbrowskiego - ucznia klasy 2Ti.

W biegu na 4 km. wśród pań zwyciężyła Natalia Grzegorczyk, a wśród mężczyzn Robert Antosiewicz.

Dziękujemy za promowanie zdrowego stylu życia.

Zdjęcia Bartłomiej Goździk uczeń klasy 2Ti

Info Beata Goździk

05  01

Szkolenie praktyczne kadetów z "Mechanika".

W dniu 23 października kadeci trzeciej klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyli kolejne szkolenie z udziałem instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej w ramach zajęć z edukacji wojskowej.

Tematyka zajęć obejmowała trzy tematy ze szkolenia strzeleckiego, dotyczące zasad bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką tzw. system B.L.O.S. czyli: broń, lufa, otoczenie, spust oraz zasady strzelania z karabinka - zgrywanie przyrządów celowniczych. Czwarty temat zrealizowany podczas zajęć dotyczył taktyki i miał na celu zapoznanie kadetów poprzez praktyczny trening z zasadami działania na polu walki.

Zajęcia prowadzone w podgrupach szkoleniowych przez instruktorów 7 batalionu były jak zwykle bardzo profesjonalne i dynamiczne, a co najważniejsze efektywne. Kadeci podczas szkolenia oceniani byli za swoje nabyte umiejętności tak jak żołnierze, bez żadnej taryfy ulgowej. Profesjonalizm i wiedza przekazana przez kawalerzystów naszym uczniom w praktyczny sposób, na pewno owocować będzie w kolejnych tego typu zajęciach.

Szkolenie wizytował przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej pan pułkownik Wiesław Budny. Wizytacja miała na celu sprawdzenie stopnia wyszkolenia kadetów klas wojskowych naszej szkoły.

Dziękujemy za trud i zaangażowanie naszym instruktorom, czekając z niecierpliwością na następne zajęcia.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

01  01

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl