Pożegnanie klas maturalnych

foto

W piątek, 27 kwietnia, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 odbyła się uroczystość pożegnanie uczniów klas czwartych. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele Starostwa Powiatowego, wojska oraz rodzice maturzystów. Maturzyści przyjęli życzenia, przede wszystkim powodzenia w czasie zbliżających się egzaminów i samych sukcesów w dalszym życiu. Dyrekcja szkoły wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe. Podziękowano również uczniom, którzy przez ostatnie cztery lata pracowali w Samorządzie uczniowskim, byli wolontariuszami, pracowali przy obsłudze gastronomicznej i wyróżniali się w sporcie. Tego dnia zostały także wręczone nagrody w konkursie Zawodowiec Mechanika klas czwartych. Najlepsi absolwenci otrzymali wyróżnienia Złotej Dziesiątki ZSP nr 1. Uczniowie klas pierwszej i trzeciej technikum hotelarstwa przygotowali program artystyczny. Wspólnie z maturzystami odśpiewali: „Ale to już było…”. Swoich uczniów, w wyjątkowo wzruszający sposób pożegnali wychowawcy klas czwartych. Rodzice maturzystów przekazali podziękowania nauczycielom w postaci pięknych kwiatów.


Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy samych sukcesów, jak najlepiej zdanych egzaminów, dostania się na wybrane kierunki studiów i wszelkiej pomyślności, w tym już naprawdę dorosłym życiu.

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Miłosz Starzyk

  

 

 

VIII edycja Konkursu Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna elektryczność”

foto

20 kwietnia 2018r. w auli Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie odbyły się zawody finałowe VIII edycji Konkursu Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna elektryczność”. Wzięli w nich udział uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych w Bełchatowie, Kleszczowie, Piotrkowie Tryb., Zelowie i Tomaszowie Mazowieckim. 
Po części szkolnej do kolejnego etapu organizatorzy zakwalifikowali trzech uczniów naszej szkoły:

Bartłomieja Jędrychowicza - 4E,

Witolda Kowalczyka - 3E,

Sergiusza Jurkevicha - 3E.

Ogłoszenie wyników oraz uroczyste zakończenie i wręczenie odbędzie się już wkrótce w Bełchatowie. 
Sponsorami konkursu są: Powiat Bełchatowski, Oddział Piotrkowski SEP oraz Gmina Kleszczów.

 

Konkurs "Zawodowiec Mechanika" klas czwartych rozstrzygnięty

Tytuł "Zawodowca Mechanika" 2017/2018 otrzymała Aleksandra Więcek uczennica klasy hotelarskiej, która najlepiej zdała egzaminy zawodowe oraz uzyskała najlepsze oceny końcowe z przedmiotów zawodowych.

Wyróżnienia otrzymali Klaudia Sobczyk uczennica klasy hotelarskiej i Michał Biegała uczeń klasy teleinformatycznej.

Nagrodzonym serdecznie gratuluję, a uczniów młodszych klas zachęcam do osiągania jak najlepszych ocen z przedmiotów zawodowych i jak najlepszego zdania egzaminów zawodowych. Podsumowanie "Zawodowca Mechanika" klas II i III już w czerwcu.

Koordynator konkursu Arkadiusz Świątek

Zdjęcia: Miłosz Starzyk

  

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi obchodzimy w tym roku po raz 48. Każdego roku program obchodów kształtują ważne i bieżące tematy dotyczące ekologii i środowiska. Hasłem Dnia Ziemi 2018 jest „End Plastic Pollution”. Dotyczy ono walki z zanieczyszczeniami planety plastikowymi odpadami.
FAKTY:
•    przez ostatnie 10 lat wyprodukowaliśmy więcej plastiku niż w ciągu ostatniego wieku
•    50% używanego plastiku jest używane jednorazowo a potem wyrzucane
•    w ciągu jednego roku zużywamy wystarczająco dużo plastiku, żeby okrążyć nim Ziemie 4 razy
•    plastik degraduje się od 500 do 1000 lat
•    1 000 000 ptaków morskich i 100 000 ssaków morskich ginie każdego roku od plastiku w morzach
•    plastik stanowi 10% wszystkich odpadów jakie generujemy
•    obecnie odnawiamy tylko 5% plastiku, który używamy

Pamiętajmy, aby brać odpowiedzialność za zanieczyszczenie środowiska tworzywami sztucznymi. Można to robić poprzez m.in. ponowne wykorzystanie i recykling opakowań wykonanych z tworzyw sztucznych, a także rezygnować lub ograniczać korzystanie z plastikowych opakowań, gdy mamy taką możliwość.


Tekst i zdjęcie: Klasa 2Ic
Wychowawca: Angelika Nowak

dzienziemi2018

 

Ogólnopolski Konkurs Fizyczny „EUREKA” rozstrzygnięty

foto

W dniu 26 kwietnia 2018 roku podsumowano konkurs fizyczny „EUREKA”, który odbył się 8 marca 2018 r. W tym ogólnopolskim konkursie wzięło udział 18 uczniów naszej szkoły. Uczniowie zmierzyli się z 30 pytaniami testowymi i jednym pytaniem opisowym. Spośród uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim, najlepszy wynik – 30 punktów uzyskał uczeń klasy II Mt – Bartosz Szymański. Nagrodę książkową oraz dyplom za bardzo wysoki wynik Bartek odebrał z rąk dyrektora szkoły Pana Dariusza Kwiatkowskiego oraz koordynatora konkursu – Pana Dariusza Jachimowskiego.

 Ponadto wręczono dyplomy wyróżnienia za wyniki powyżej 26 punktów. Dyplom taki  otrzymało czterech uczniów: Kacper Wieteska – II Mt, Paulina Plich i Mariusz Kuciński – II Iw oraz Dawid Dziuba – II Mt.

Pięciu uczniów - Jakub Malinowski, Szymon Dzierka i Paweł Tomaszewski – II MEt oraz Dawid Szymor, Cezary Błażejewski – II Mt  odebrało dyplom uznania za wynik powyżej 20 punktów.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku zarówno grupa uczestników będzie liczniejsza, a wyniki jeszcze lepsze.

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

 

XI Szkolne Regaty Żeglarskie im. Tomka Opoki

Szkolne Koło Żeglarskie „SZKWAŁ” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. T. Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim oraz oddział Ligi Morskiej i Rzecznej w Tomaszowie Mazowieckim organizują XI Szkolne Regaty Żeglarskie im. Tomka Opoki o Puchar Starosty Powiatu Tomaszowskiego.

Regaty odbędą się w dniu 12 maja 2018 roku w Swolszewicach Małych na wodach Zalewu Sulejowskiego. Zapisy do godziny 11.00 w porcie jachtowym „Maruś”.

 Myślą przewodnią planowanego projektu jest propagowanie wśród młodzieży naszego miasta i powiatu wychowania wodnego oraz kultywowanie tradycji żeglarskiej rywalizacji.

Regaty zostały objęte honorowym patronatem Starosty Powiatu Tomaszowskiego Pana Mirosława Kuklińskiego.

Zapraszamy do udziału pięcioosobowe załogi szkół i placówek oświatowych, również  spoza powiatu tomaszowskiego (4 uczniów+opiekun).

Na zwycięzców czekają nagrody. Dla wszystkich skromny poczęstunek.

regaty1  regaty2

Akcja HDK

foto

 

Zdjęcia: Miłosz Starzyk

 

 

"Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko".

foto

Pod takim hasłem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z kadetami klas wojskowych popularnego w naszym mieście "Mechanika" spotkał się szef sztabu 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Marcin Siudziński. Nasz gość przedstawił kadetom tą nową formacji polskich Sił Zbrojnych, jej zadania i specyfikę działania, polegającą na obronie i wsparciu lokalnego społeczeństwa w czasie konfliktu zbrojnego oraz klęsk żywiołowych lub katastrof. Omówił szczegółowo zasady rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz wymagania jakim sprostać muszą kandydaci do tego rodzaju służby.

Członkiem Wojsk Obrony Terytorialnej może zostać pełnoletnia osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Przy rekrutacji nie ma znaczenia płeć, nie jest też wymagane wcześniejsze przeszkolenie wojskowe. Jedyny wymóg to wykształcenie minimum gimnazjalne oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Członek "terytorialsów" za swoją służbę otrzymywać będzie gratyfikacje finansową za każdy dzień ćwiczeń oraz "dodatek za gotowość" - razem ponad 500 zł miesięcznie. Ponadto jak poinformował kadetów pułkownik Siudziński, szkolenia "terytorialsów" odbywać się będą w dni wolne, zaś służba w tej formacji nie będzie kolidować z obowiązkami zawodowymi i osobistymi. Oczywiście nie bez znaczenia w ubieganiu się o służbę w łódzkiej brygadzie, będzie doświadczenie nabyte w trakcie szkolenia wojskowego naszych kadetów w szkole. To właśnie kadeci - absolwenci klas wojskowych, mają największe szanse w ubieganiu się o służbę w łódzkiej brygadzie. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie jego uczestników.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl