Organizacja zajęć w dniu 22 grudnia 2017r

Organizacja zajęć w dniu 22 grudnia 2017r (piątek)

1. 08:00 - 08:30
2. 08:35 - 09:05
3. 09:10 - 09.40
4. 09:45 - 10:15
5. 10:20 - 10:50
6. 10:55 - 11:25
7. 11:30 - 12:00
8. 12:05 - 12:35

 

 

Zimowe szkolenie kadetów z "Mechanika"

foto

W grudniowy chłodny poniedziałek, szkolili się kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Wykorzystując infrastrukturę obiektów szkoleniowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, ćwiczyli elementy trudnego żołnierskiego rzemiosła pod okiem instruktorów z 7 batalionu kawalerii powietrznej.

Tym razem zagadnienia realizowane podczas ćwiczenia, dotyczyły szkolenia strzeleckiego oraz taktyki. Obejmowały one budowę, przeznaczenie i właściwości bojowe broni strzeleckiej, amunicji i granatów ręcznych, przyjmowania postaw strzeleckich i łączne czynności do strzelania oraz sytuacje awaryjne i sposoby ich pokonywania.

Grudniowe szkolenie, to kolejny krok realizacji programu edukacji wojskowej, w którym nasza szkoła bierze udział od września. To droga niełatwa, pełna wyrzeczeń i wysiłku towarzyszącego kadetom, w niesprzyjających zimowych warunkach atmosferycznych. Jesienny okres szkolenia już za nimi. Okres trudny, ale pełny zaangażowania, wytrwałości i chęci pokazania szkolącym ich kawalerzystom, że chcemy i potrafimy. To również kolejny etap realizacji postanowienia zostania żołnierzami w pełnym tego słowa znaczeniu. Podczas szkolenia, kadeci mieli niejednokrotnie okazje przekonać się, czym tak na prawdę jest szary żołnierski dzień, trud służby oraz umiejętność współpracy w grupie. Tu nie ma miejsca dla własnych słabości, którym trzeba sprostać. To właśnie szkolenie podczas tzw. „taktycznej” pogody, sprawdzenie swoich możliwości, przygotowuje do zadań, które czekają ich w dalszej drodze do oficerskich gwiazdek.

FINAŁ REJONOWY Ogólnopolskiej Olimpiady PZSŻ

foto

 

 

 

15.12.2017r. w siedzibie Zarządu Rejonowego PCK w Tomaszowie Mazowieckim został przeprowadzony etap rejonowy XXVI edycji OgólnopolskiejOlimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża.
Celem Olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia poprzez: rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną,
prowadzenie edukacji dot. czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia, inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

Naszą szkołę na tym etapie reprezentowała Klaudia Gwizdoń, uczennica klasy 2H.

Dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

Beata Goździk

 

Krysys wszelkich wartości w "Tangu"

27 listopada 2017 r klasy maturalne uczestniczyły w wycieczce do Teatru Miejskiego w Piotrkowie Tryb. Celem było przedstawienie "Tango" na motywach dramatu S. Mrożka. Rezyserem spektaklu był Piotr Cyrwus. Dramat absurdu okazał sie dość łatwy do odczytania dla współczesnych młodych ludzi. Jest w nim jakieś proroctwo, a na pewno trafna diagnoza krysysu współczesnego świata wartosci, autrytetów, rodziny, grożba totalitaryzmu, nihilizm w sztuce... Jak stwierdzili tegoroczni maturzyści - bedzie im łatwiej przystapic do lektury - utwór bowiem należy do kanonu lektur.
Organizatorki imprezy: A. Bogdańska, A. Firkowska, K. Elster

"Dziady" wciąż aktualne

14 grudnia 2017roku klasy drugie z naszej szkoły miały okazję oglądać spektakl na motywach "Dziadów" A.Mickiiewicza, wystawiany przez Teatr Ludowy z Krakowa. Przedstawienie miało miejsce w auli św. Jana Pawła II w kościele św. Antoniego w Tomaszowie Maz. Było to dość oszczędne w środkach, ale bogate w treści przedstawienie ukazujące wciąż aktualne problemy naszego narodu, wpływ  trudnej historii na kształtowanie się jego chartakteru oraz mentalność. Za pomocą gestu i słowa, a także światła, muzyki i sugestywnego dźwięku aktorzy przeniesli nas w czasy XiX wieku. Ukazali martyrologię narodu, postawę prometejską Konrada-Mickiewicza, nadzieję mesjanizmu i podziały w narodzie na zdrajców i patriotów. Spektakl wskazywał na ciągła aktualnosć dzieła, mającego niemal 200 lat.
Organizatorki imprezy: A. Bogdanska i A. Firkowska.

Szkolny etap IX Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego w WAT.

foto

W dniu 12 grudnia 2017 roku odbył się w naszej szkole I - etap tego konkursu. Wzięło w nim udział 9 najlepszych matematyków z klas 1-4 technikum. Uczniowie rozwiązywali test złożony z 20 pytań z zakresu matematyki rozszerzonej. Poziom zadań był bardzo wysoki.

Do II etapu finałowego, który odbędzie się na terenie WAT 16 marca 2018 r.w Warszawie zakwalifikował się :

uczeń klasy  4 Tet: Saj Mateusz.

Gratulujemy i życzymy Mateuszowi sukcesów w finale.

Opiekunka konkursu- Alicja Sęk

SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE

Boże Narodzenie można obchodzić hucznie, kontemplując wymiar religijny świąt, bądź skupiając się na spotkaniach z bliskimi. W żadnym z tych przypadków Boże Narodzenie nie może jednak obyć się bez ważnego elementu, jakim są odpowiednio dobrane dekoracje świąteczne.

11.12.2017r. w szkolnej kawiarence odbyło się spotkanie zainicjowane przez Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz Dyrekcję Szkoły, w czasie którego można było stworzyć dekoracje świąteczne. Uczestnicy spotkania z kupionych i pozyskanych materiałów, tworzyli piękne stroiki bożonarodzeniowe, które zstaną przekazane zostaną gronu zaprzyjaźnionych emerytów. Dzięki takiej inicjatywie, można było poczuć atmosferę świąt, spędzić czas w miłej i rodzinnej atmosferze.

001  001  001

004

Świąteczne spotkanie w 7 batalionie kawalerii.

foto

W piątek 15 grudnia na stołówce 7 batalionu kawalerii powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 reprezentowali dyrektorzy Dariusz Kwiatkowski i Jolanta Nikodemska, opiekun klas wojskowych mjr rez. Sławomir Miszczuk oraz delegacja uczniów klasy czwartej Ewelina Rydz, Oskar Pełka i Jakub Rudzki. Nasza szkoła w sposób szczególny związana jest z żołnierzami batalionu. Ma to związek nie tylko z udziałem naszych klas wojskowych w projekcie Ministra Obrony Narodowej pod nazwą "Edukacja wojskowa", ale również wieloletnią współpracą szkoły z kawalerzystami w dziedzinie wychowania proobronnego. Dlatego z ogromną radością przyjęliśmy zaproszenie dowódcy batalionu pułkownika Piotra Wrony, do udziału w żołnierskim wigilijnym spotkaniu. Razem z dowódcą brygady pułkownikiem Adamem Marczakiem, kapelanem brygady majorem Piotrem Dębińskim, pracownikami wojska oraz żołnierzami batalionu, składaliśmy sobie wzajemne życzenia pogodnych, zdrowych i wesołych świąt bożego narodzenia oraz szczęścia w nadchodzącym nowym roku.

001  003

Zaprojektuj swoją przyszłość.

Pod takim hasłem odbyła się lekcja informacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyli kadeci czwartej klasy wojskowej.

Droga do oficerskich gwiazdek, nie jest ani prosta, ani łatwa. W odpowiednim wyborze tej drogi, powinny pomóc kadetom czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zajęcia poświęcone wyborowi kierunku studiów,  wymaganiom, dokumentom niezbędnym do rejestracji oraz całemu procesowi rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

Uzyskanie statusu oficera Wojska Polskiego to prestiż, honor i duma. Służba wojskowa, to możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i umiejętności. To nieustanne wyzwania i ciągły rozwój. Nie da tego żadna inna uczelnia, ani zawód.

1 3 4

Jak zostać oficerem? Po pierwsze trzeba spełnić odpowiednie wymagania, takie jak: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej, minimum 18 lat, niekaralność i matura. Następnie wybieramy interesującą nas uczelnię wojskową i jej kierunek. Do wyboru mamy Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni,  Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wydział Wojskowo - Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Następnie, kolej na przygotowanie niezbędnych dokumentów tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Poradni Psychologicznej, życiorysu, wniosku do właściwej uczelni z kwestionariuszem, świadectwa dojrzałości  i odpisu skróconego aktu urodzenia. Po skompletowaniu w/w dokumentów, nie możemy zapomnieć o terminie złożenia wniosku - do 31 marca.

Teraz już tylko udział w lipcowym postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranej uczelni, które obejmuje analizę wyników świadectwa dojrzałości, test znajomości języka angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zakwalifikowane na studia w uczelni wojskowej, powoływane są w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do służby wojskowej, na przełomie sierpnia i września. Otrzymują tytuł podchorążego i rozpoczynają szkolenie podstawowe.

Po ukończeniu studiów, uzyskaniu tytułu magistra i zdaniu egzaminu oficerskiego, odbywa się promocja na pierwszy, wymarzony stopień oficerski podporucznika. Po promocji nowo promowani oficerowie kierowani są do jednostek wojskowych, na stanowisko służbowe - dowódcy plutonu.

Prawda, że to proste ?

2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl