Kurs 3DStudio Max

foto

 

W dniach od 5 do 9 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się Kurs 3D Studio Max w ramach projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum w ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz.” W kursie tym wzięło udział 14 uczniów, którzy zdobytą wiedzę i umiejętności będą mogli wykorzystać między innymi przy projektowaniu gier komputerowych, wizualizacji wnętrz, a także przy tworzeniu animacji filmowo-telewizyjnej.

     

Wizyta przedstawiciela MON w "Mechaniku"

W piątek, 16 lutego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odwiedził przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

Celem wizyty było sprawdzenie realizacji przez szkołę wydatków, pochodzących z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej, związanych z naszym udziałem w pilotażowym programie Ministerstwa Obrony Narodowej, dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Klas Mundurowych. W trakcie pobytu w szkole, nasz gość miał również okazję  zapoznania się z warunkami w jakich szkolą się kadeci klas wojskowych oraz przestrzeganiem przez nich Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych. Na zakończenie wizyty przedstawiciel  Biura do Spraw Proobronnych spotkał się z dyrekcją i naszymi kadetami. W trakcie spotkania przypomniano założenia pilotażu oraz jego istotną rolę w kwestii kształcenia proobronnego młodzieży.

 

Ostatki w Mechaniku

foto

W tym roku ostatnim dniem karnawału był wtorek 13 lutego. Z tej okazji Samorząd Uczniowski zaprosił społeczność uczniowską na ostatkowe pączuszki. Był to doskonały moment na wspólne świętowanie przed nadchodzącym postem. Niech żałuje, kto nie był ;-) Następny karnawał dopiero za rok.

 

 

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Komunikat w sprawie składania deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018

Uczniowie chcący przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie winni złożyć u kierownika szkolenia praktycznego deklaracje.
Termin składania deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 do 18 lutego 2018r.


Proszę wszystkich o złożenie deklaracji w nieprzekraczalnym terminie 16 lutego 2018r do godziny 12:00.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdający, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali tego egzaminu, w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników mają możliwość złożyć deklarację na sesję czerwiec-lipiec 2018 u dyrektora swojej szkoły.

Dotyczy to następujących kwalifikacji:

E.06 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych(3Met - technik elektronik)
E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (3E)
E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (3Ia, 3Ib)
E.18 Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych (3Mtw)
M.17 Montaż i obsługa maszyn i urządzeń (3MEt - technik mechanik)
T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji (3H)

w zawodach:

351203 technik informatyk
351103 technik teleinformatyk
311408 technik elektronik
311303 technik elektryk
311410 technik mechatronik
311504 technik mechanik
422402 technik hotelarstwa

W tym samym terminie winni złożyć deklaracje uczniowie i absolwenci, którzy chcą poprawiać wyniki w innych kwalifikacjach (jeśli wynik egzaminu jest już im znany). Także uczniowie i absolwenci chcący poprawiać wyniki.

Wykaz pozostałych kwalifikacji:

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
E.15 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich
E.16  Montaż i eksploatacja sieci rozległych
E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych
E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Nowy druk deklaracji: deklaracja_zaw_nowy_druk.doc

Wykaz kwalifikacji w zawodach:

wykaz kwalifikacji

 

Ostatkowo-walentynkowa akcja HDK

13 lutego odbyła się trzecia akcja Honorowego Dawstwa Krwi w naszej szkole. Chęć do uczestniczenia w niej zgłosiło 70 uczniów i uczennic, co jest dotychczasowym rekordem. 55 zapisanych dokonało rejestracji a 47 Bohaterów oddało krew w tym dwudziestu sześciu pierwszy raz w życiu. Zebraliśmy ponad 21 litrów „kropelek życia”. W tym roku szkolnym odnotowaliśmy 134 oddania krwi a Wspaniali Ludzie podzielili się ponad 60 litrami życiodajnej tkanki.

Kilku uczniów oddało krew szósty raz. Wielu pierwszy a wielu kolejny.

Tak, społeczność Mechanika jest wspaniała i nigdy o tym się nie powinno zapominać.

Z ogromnymi podziękowaniami dla wszystkich oddających krew, zarejestrowanych i po prostu chcących wziąć udział w akcji serdeczne HDK-owskie - DZIĘKUJĘ. Wielu, którzy dzięki Wam przeżyli nie ma możliwości tego zrobić i w ich imieniu składam Wam wyrazy szacunku.

Do następnego spotkania :)

Prezes Klubu HDK

przy ZSP nr 1

Mariusz Usztel

001 001

004 005

Turniej wiedzy pożarniczej – etap szkolny

straz

Etap szkolny Turnieju wiedzy pożarniczej zostanie przeprowadzony 13.02.2018r. (wtorek) pracownia 33 na piątej godzinie lekcyjnej  (11.25-12.10)    
                                                  

Uczestnicy:

Finaliści etapu szkolnego 2016/2017

Jakub Goljat uczeń klasy 2Mt,
Jakub Rudzki uczeń klasy 4Tiw,
Jakub Jakóbczyk uczeń klasy 3Tia,
Mateusz Badura uczeń klasy 3Mtw,
Bartosz Madej uczeń klasy 2Mt,
Jakub Zawada uczeń klasy 2Mt,
Mikołaj Szczur uczeń klasy 2Iw,
Dawid Walas uczeń klasy 2Mt,
Adrian Bystroński uczeń klasy 4Tiw.

uczniowie klas I

1H:  Natalia Kowalska, Natalia Perka, Marika Płachta, Wiktoria Wiaderka, Aleksandra Grabowska, Aleksandra Kieliszek.        
1Met:  Michała Kwaśkiewicz, Adrian Szerna , Bartosz Zając, Dawid Dudek, Kacper Majewski, Jacek Perka, Bartłomiej Pietrzyk, Filip Skalski.

Organizator etapu szkolnego:    Beata Goździk

Studniówka 2018

foto

 

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Miłosz Starzyk

 

Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego dla drugiej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC

projekt dla elektr 

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla drugiej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 29.01.2018r.  do 03.02.2018r. 
Grupa ta uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego.

Grupa trzecia rozpoczeła szkolenia. Termin od 05.02.2018r. do 10.02.2018r.

foto

1 3

4 9

a5 a15

a9 a10

a12 a16

TERMIN PRZYJMOWANIA DEKLARACJI MATURALNYCH I OPŁAT ZA EGZAMIN MATURALNY W 2018 R.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi przypomina, że deklaracje maturalne przyjmowane są w szkołach do 7 lutego 2018 r. W tym samym dniu upływa termin wnoszenia opłat za egzamin maturalny na konto OKE dla absolwentów przystępujących do egzaminu po raz kolejny. Wpłaty po tym terminie nie będą przyjmowane.

Zasady wnoszenia opłat oraz opis wymaganej dokumentacji znajdują się tutaj: http://www.komisja.pl/info.php?i=289

"Drzwi otwarte"

Zapraszamy
do ZSP  NR 1
w środę
21 marca 2018r.
od 9.00 do 13.00

Biuletyn Informacji Publicznej
 

Projekty

logo zpodpisemUE 0609

25brygada
wat
 
logooscdr
 
EU flag Erasmus vect POS
logorocteraa
ecdl

 

Wywiadówki

07.09.2017
23.11.2017
11.01.2018
26.04.2018 - klasy I-III

Dzwonki

1.  08:00 - 08:45
 2.  08:50 - 09:35
 3.  09:40 - 10:25
 4.  10:35 - 11:20
 5.  11:25 - 12:10
 6.  12:25 - 13:10
 7.  13:15 - 14:00
 8.  14:05 - 14:50
 9.  14:55 - 15:40
10. 15:45 - 16:30
11. 16:35 - 17:20

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl