Akcja HDK

foto

 

Zdjęcia: Miłosz Starzyk

 

 

"Zawsze Gotowi, Zawsze Blisko".

foto

Pod takim hasłem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej.

Z kadetami klas wojskowych popularnego w naszym mieście "Mechanika" spotkał się szef sztabu 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Marcin Siudziński. Nasz gość przedstawił kadetom tą nową formacji polskich Sił Zbrojnych, jej zadania i specyfikę działania, polegającą na obronie i wsparciu lokalnego społeczeństwa w czasie konfliktu zbrojnego oraz klęsk żywiołowych lub katastrof. Omówił szczegółowo zasady rekrutacji do Wojsk Obrony Terytorialnej, oraz wymagania jakim sprostać muszą kandydaci do tego rodzaju służby.

Członkiem Wojsk Obrony Terytorialnej może zostać pełnoletnia osoba posiadająca obywatelstwo polskie. Przy rekrutacji nie ma znaczenia płeć, nie jest też wymagane wcześniejsze przeszkolenie wojskowe. Jedyny wymóg to wykształcenie minimum gimnazjalne oraz niekaralność za przestępstwa umyślne. Członek "terytorialsów" za swoją służbę otrzymywać będzie gratyfikacje finansową za każdy dzień ćwiczeń oraz "dodatek za gotowość" - razem ponad 500 zł miesięcznie. Ponadto jak poinformował kadetów pułkownik Siudziński, szkolenia "terytorialsów" odbywać się będą w dni wolne, zaś służba w tej formacji nie będzie kolidować z obowiązkami zawodowymi i osobistymi. Oczywiście nie bez znaczenia w ubieganiu się o służbę w łódzkiej brygadzie, będzie doświadczenie nabyte w trakcie szkolenia wojskowego naszych kadetów w szkole. To właśnie kadeci - absolwenci klas wojskowych, mają największe szanse w ubieganiu się o służbę w łódzkiej brygadzie. Spotkanie zakończyło pamiątkowe zdjęcie jego uczestników.

Służymy Niepodległej.

fotoW dniu 25 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się niezwykle ciekawe spotkanie z przedstawicielami Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa

W spotkaniu wzięli udział kadeci klas wojskowych naszej szkoły z klas I - III oraz gimnazjaliści. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowała Barbara Robak - członek zarządu powiatu. W spotkaniu uczestniczył również szef sztabu 9. Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej pułkownik Marcin Siudziński. Wszystkich uczestników spotkania przywitali nasi dyrektorzy Dariusz Kwiatkowski oraz Jolanta Nikodemska.  Tematem spotkania była prezentacja multimedialna dotycząca „Udziału Wojska Polskiego w misjach poza granicami państwa”. Głównym celem spotkania było  kształtowanie edukacji obronnej i patriotycznej wśród młodzieży oraz przybliżenia znaczenia udziału żołnierzy Wojska Polskiego w misjach i operacjach poza granicami państwa. Prowadzący spotkanie kierownik Zespołu Edukacji i Tradycji Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa młodszy chorąży rezerwy Andrzej Korus w sposób niezwykle bezpośredni i ciekawy, zapoznał młodzież z historią weteranów począwszy od powstań narodowych, przez Drugą Wojnę Światową, po misje pokojowe ONZ, misje NATO, Unii Europejskiej i misje koalicji antyterrorystycznej. Niespodzianką przygotowaną przez przedstawicieli Centrum Weterana było połączenie się w trakcie spotkania z polską bazą wojskową w Bagram w Afganistanie i umożliwienie kadetom oraz gimnazjalistom rozmowy z naszymi żołnierzami. W trakcie spotkania kadeci i uczniowie brali również udział w konkursach dotyczących udziału polskich żołnierzy w misjach poza granicami kraju, w których mieli możliwość zdobycia wielu cennych nagród. To było na prawdę ciekawe spotkanie, które mamy nadzieję kontynuować w kolejnych latach. Dzięki takim spotkaniom poziom świadomości i wiedzy uczniów o misjach wojskowych, ich zadaniach i celach, ale i zagrożeniach związanymi z udziałem w misjach wojskowych ulega zdecydowanej poprawie. Raz jeszcze dziękujemy.

 

Wybraliście klasy mundurowe, żeby służyć Polsce.

foto

Jest niezwykle ważne, aby młoda kadra Wojska Polskiego była wychowana w duchu patriotyzmu, w duchu kultywowania tradycji oręża polskiego - powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z uczniami klas mundurowych.

We wtorek, 24 kwietnia w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej w Warszawie, szef MON spotkał się z uczniami klas mundurowych z placówek oświatowych, które zakwalifikowały się do II edycji „Programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Do programu, którego priorytetem jest zachęcenie młodzieży do służby wojskowej, dołączyło kolejnych 47 szkół. W sumie programem objętych jest 105 placówek edukacyjnych.

 
 
- Przybywa klas mundurowych. To jest bardzo dobra tendencja. Gratuluję wam tego, że możecie się kształcić, że jesteście dojrzali, że wybraliście klasy mundurowe dlatego, żeby służyć Polsce - zaznaczył  szef MON.
Minister ogłosił wykaz szkół zakwalifikowanych do programu. Otrzymały one specjalne certyfikaty, które umożliwiają im realizację programu nauczania pt. „Edukacja Wojskowa”. Uczniowie klas mundurowych  z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim zaprezentowali pokaz walki wręcz. Szef MON obserwował również pokaz szkolenia strzeleckiego i medycznego uczniów klas mundurowych przeprowadzony przez kadrę instruktorską z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej w Wesołej.

 
 
Jak podkreślił minister miarą dojrzałości młodych ludzi jest m.in. to, że chcą swoją przyszłość wiązać z Wojskiem Polskimi. Szef MON wyraził nadzieję, że zdecydowana większość absolwentów klas mundurowych w przyszłości podejmie decyzję o wstąpieniu do wojska i rozpoczęciu służby zawodowej.
 
- Jest niezwykle ważne, żeby młoda kadra WP była kadrą wychowaną w duchu patriotyzmu, wychowaną w duchu kultywowania tradycji oręża polskiego. A to wszystko jest zapewnione dzięki profilowi klas, w których pobieracie naukę. Dziś rozpoczynamy kolejną, drugą edycję naszego programu. Dziękuję nauczycielom i wychowawcom za kształtowanie postaw, za zaangażowanie, za kultywowanie tradycji oręża polskiego. A wam jeszcze raz gratuluję i życzę wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, że wojsko na was czeka - podkreślił minister Mariusz Błaszczak.


 
Certyfikat uczestnictwa w drugiej edycji programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych odebrała z rąk ministra Błaszczaka pani dyrektor Jolanta Nikodemska, a nasi kadeci klas drugiej i trzeciej zaprezentowali oprócz nienagannego wyglądu i zasad przestrzegania przepisów ubiorczych pokaz walki wręcz. Miłym akcentem uroczystości było spotkanie naszych kadetów z Dowódca 16 Dywizji Zmechanizowanej Panem generałem dywizji Markiem Sokołowskim, który jeszcze nie tak dawno dowodził 25 Brygada Kawalerii Powietrznej.

 

 

Źródło i zdjęcia: http://www.mon.gov.pl

 

Konkurs fotograficzny „Magiczne chwile zatrzymane w czasie”.

konkurs fotograficznyMiejskie Centrum Kultury

zaprasza młodzież ZSP nr 1

do udziału w konkursie fotograficznym  pt.:

„Magiczne chwile zatrzymane w czasie”.

 

Na konkurs można przekazywać fotografie w dwóch kategoriach tematycznych:

•    krajobraz
•    portret.

Maksymalna liczba prac to dwie.
Wymagania dotyczące prac.

Technika wykonania fotografii jest:

•    dowolna, dozwolona jest tylko podstawowa korekcja.
•    Format wywołanej fotografii nie może być mniejszy niż 20×30 cm.
•    Uczestnik poświadcza iż praca jest jego dziełem i dysponuje wszelkimi prawami do fotografii.

Termin zbierania prac 20 maja 2018.

W sprawie konkursu  prosimy kontakt z M. Skoczylas

XV Wojewódzkie Dni Młodego Elektryka

foto

 

W dniu 19 kwietnia podczas XV Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka,
które odbyły się na Wydziale Elektrotechniki Elektroniki Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej, w konkursie teoretyczno-praktycznym reprezentacja uczniów naszej szkoły w składzie:

Sergiusz Jurkevich   kl. III E
Wojciech Kałużny      kl. III E
Andrzej Turowski       kl. III Mtw

zajęła 3 miejsce.

 

Impreza odbywa się cyklicznie od 2003 roku i skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym z regionu łódzkiego. Studenckie Koło SEP zaprosiło „młodych elektryków” z 10 szkół naszego województwa.
Przyszli technicy - elektrycy, elektronicy i mechatronicy walczyli o tytuł najlepszych w województwie, rozwiązując test teoretyczny i wykonując zadanie praktyczne. W trakcie konferencji uczestnicy zostali zapoznani z aktualną działalnością  Studenckiego Koła jak również całego Oddziału Łódzkiego. Mieli również okazję zdobycia wiedzy na temat Politechniki Łódzkiej, a w szczególności Wydziału Elektrycznego i jego oferty dydaktycznej. Uczniowie zwiedzili laboratoria wydziału EEIA, oraz uczestniczyli w wykładach z zakresu energetyki.

W konferencji wzięło udział 8 uczniów naszej szkoły:

1.    Robert Cichosz          kl. III Mtw
2.    Mateusz Jedliński       kl. III Mtw
3.    Sergiusz Jurkevich     kl. III E
4.    Wojciech Kałużny       kl. III E
5.    Piotr Musiał                kl. III MEt
6.    Tomasz Szymczyk      kl. III MEt
7.    Andrzej Turowski       kl. III Mtw
8.    Łukasz Zaczyński      kl. III MEt

W ramach tegorocznej edycji nasi uczniowie zwiedzili laboratoria:

–wibroakustyki,
–programowania sterowników PLC i sterowania pojazdów lekkich,
–inteligentnych instalacji mieszkaniowych,
–źródeł odnawialnych i magazynowania energii,

w każdym z nich uczniowie uczestniczyli w prezentacji przedstawiającej aktualne prace badawcze oraz możliwości pomiarowe laboratoriów.

Grupą opiekował się Ryszard Skura.

 

 

Konkurs IT i Cyberbezpieczeństwo

logo v3

Zapraszam do udziału w kolejnej edycji Konkursu IT i Cyberbezpieczeństwo dla uczniów szkół średnich. Konkurs składa się z dwóch etapów - szkolnego i finału oraz z wizyty studyjnej dla najlepszych 20 finalistów.

Etap szkolny konkursu odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 11.45 w sali 33.

Zgłoszenia proszę kierować do I.Osuch (sala 124) do 24 kwietnia do godz. 12.30.  

20 najlepszych finalistów etapu ogólnopolskiego weźmie udział w wizycie studyjnej w Warszawie. Dodatkowo na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe (m. in. głośnik bezprzewodowy, tablet).
W konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany uczeń.

Więcej informacji o konkursie:  http://konkursit.irks.pl/.

Arkusze z wcześniejszych edycji konkursu: http://konkursit.irks.pl/arkusze-pytan-z-poprzednich-lat/

Opiekun konkursu

Iwona Osuch

Rozdanie zaświadczeń ukończenia kursów

W czwartek 19 kwietnia 2018 r. w auli szkolnej odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu „Krok do sukcesu zawodowego uczniów Technikum ZSP 1 w Tomaszowie Maz.” Pan dyr. Dariusz Kwiatkowski rozdał zaświadczenia ukończenia kursu kelnerskiego, kursu programowania robotów LEGO, kursu spawania i kursu ECDL.

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

001 001

001  001

001  001

001  001

009

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl