SPOTKANIE ANDRZEJKOWE W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

foto

 

30 listopada 2017 uczennice naszej szkoły wraz z uczniami ZSP Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 zorganizowały „Spotkanie Andrzejkowe” w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Polnej w Tomaszowie Mazowieckim.
Oprócz słodkich wypieków uczennic, spotkanie umiliły piękne utwory muzyczne z lat  70 i 80‑tych.
Mieszkańcy DPS byli wzruszeni i bardzo zadowoleni. Niespodzianką był również dla nich „Św. Mikołaj”, który z okazji zbliżających się Mikołajek obdarował ich prezentami.
Serdeczne podziękowania składam wszystkim uczennicom, które wzięły udział w spotkaniu.

Opiekun Szkolny Tomaszowskiego Kluba Żonkila,
Beata Chwalińska

Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" edycja 2017/2018

foto

 

Dnia 27 listopada 2017 r. w poniedziałek odbył się I etap szkolny olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Olimpiada rozpoczęła się o godzinie 10:40, a zakończyła o 11:20. W etapie szkolnym udział wzięło 165 uczniów. Minimalną liczbę 11 punktów z testu uzyskało 36 uczniów. Średni wynik to 8,1 punkta.
II etap olimpiady (wojewódzki) odbędzie się 16 marca 2018 r. (piątek).
Do etapu wojewódzkiego z naszej szkoły zakwalifikowali się:
1. Dariusz Piwowarski – 16 punktów
2. Bartłomiej Labrync – 16 punktów
3. Jakub Wasilewski – 15 punktów
Przewodniczącym Komitetu Szkolnej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych był Marcin Skoczylas, członkami komisji: Beata Chwalińska, Magdalena Piotrowska i Arkadiusz Broniarek.
Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie olimpiadom, a zwycięzcom etapu szkolnego życzymy dalszych sukcesów.

AKCJA HDK

kropelka

Serdecznie zapraszam na akcję HDK, która odbędzie się 12 grudnia od godziny 8.00 w stołówce szkolnej. Zapisy na listach klasowych we wtorek od 8.00 do 13.20, środa 10.25-12.10 i piątek 8.45-13.20 w sali nr 5 u M. Usztela. Osoby oddające krew pierwszy raz proszone są o pobranie druków legitymacji.

Z HDK-owskim pozdrowieniem:

Prezes Klubu HDK przy ZSP1

Mariusz Usztel

Andrzejki

foto

W czwartek 30 listopada Samorząd Uczniowski zorganizował święto św. Andrzeja dla całej społeczności uczniowskiej.
W tym dniu aula została zamieniona w "salę wróżb". Dziewczyny z klasy 2 H przeobraziły się na ten czas we wróżki, przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość z  dłoni,  wróżyły ze szklanej kuli. Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, zainteresowani mieli możliwość przelania wosku przez piękny „mechaniczny” klucz.
Katalog wróżb był obszerny i bogaty, a każdy pragnął wywróżyć sobie coś wyjątkowego.

Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić. Tak naprawdę wszystko zależy od nas samych. Warto o tym pamiętać!

001  013

Szkarłatne berety z wizytą u kadetów z "Mechanika".

foto

 

W dniu 30 listopada br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odwiedził przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku, któremu towarzyszyła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Celem wizyty było spotkanie z kadetami klas wojskowych naszej szkoły.

Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Siłach Zbrojnych RP i wobec żołnierzy realizuje zadania przewidziane dla Policji. Do najważniejszych zadań Żandarmerii Wojskowej należy zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. Ponadto Żandarmeria Wojskowa odpowiada za zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń – przez osoby w stosunku do których jest właściwa – oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych

Z uwagi na charakter jaki posiadają klasy wojskowe naszej szkoły, nasi kadeci automatycznie podlegają Żandarmerii Wojskowej np. w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów mundurowych, ale również zachowania kadetów występujących w miejscach publicznych w umundurowaniu wojskowym. Dzisiejsze zajęcia dotyczyły szeroko pojętej profilaktyki z zakresu  przestrzegania regulaminów wojskowych, przeciwdziałaniu uzależnieniom czy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej żołnierzy z popełnione przestępstwa i wykroczenia. Przy okazji kadeci mogli zapoznać się ze specyfiką służby w Żandarmerii Wojskowej oraz wymaganiami, jakimi sprostać muszą kandydaci do pełnienia służby, w tej ciekawej formacji wojskowej.

Na zakończenie spotkania, nasi kadeci otrzymali od naszych gości skromne upominki, w postaci komiksów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. "Szkarłatne berety w akcji".

001  006

Edukacja Obronna Młodzieży w "Mechaniku".

foto

 

Na terenie obiektów szkoleniowych 7 Dywizjonu Lotniczego 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zorganizowane zostało w dniach 27 - 29 listopada 2017 roku VIII Ogólnopolskie Forum Szkół "Edukacja Obronna Młodzieży".

Organizatorami Forum był Departament Edukacji Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, który odpowiada za koordynację  w resorcie działań w zakresie edukacji, kultury i dziedzictwa, a także współpracę resortu ze społeczeństwem, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

W spotkaniu udział wzięło blisko 150 reprezentantów szkół ponadgimnazjlanych z całej Polski zainteresowanych programem "Edukacja Obronna Młodzieży". Uczestnicy w ciągu trzech dni podzielonych na panele tematyczne, mieli możliwość zapoznania się m.in. z tradycjami i zadaniami 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz współpracą brygady ze społeczeństwem. Innymi tematami poruszonymi na forum podczas pierwszego dnia, były informacje dotyczące Wojsk Obrony Terytorialnej, programu "Strzelnica w każdym powiecie", koncepcji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej i założeniom programu wychowawczego dedykowanego młodzieży klas wojskowych.

W trakcie drugiego dnia forum uczestnicy wysłuchali wystąpienia Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michała Dworczyka,  zastępcy dyrektora Departamentu Edukacji Kultury i Dziedzictwa MON Zbigniewa Cioska oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Kopcia. Następnie wszyscy udali się na zajęcia pokazowe z udziałem kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej, biorących udział w programie pilotażowym. Po zakończeniu zajęć, uczestnicy forum zostali przewiezieni do naszej szkoły, gdzie przed rozpoczęciem zajęć panelowych, zapoznali się z obiektami i bazą dydaktyczną szkoły oraz prezentacją wyszkolenia kadetów klasy drugiej i trzeciej wojskowej. Dzień drugi zakończył występ dla uczestników forum, w wykonaniu Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Ostatni dzień forum poświęcony został m.in. szkoleniu nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach wojskowych, zasadom rekrutacji i powołania do służby wojskowej, używania munduru przez uczniów, możliwościom otrzymania przez szkoły dotacji oraz omówieniu założeń "Koncepcji funkcjonowania klas mundurowych w systemie przygotowań obronnych państwa". Forum zakończyła dyskusja uczestników połączona z wymianą doświadczeń, uwag i propozycji związanych z realizacją Edukacji Obronnej Młodzieży.

Wybór naszej szkoły i obiektów 25 Brygady Kawalerii Powietrznej na miejsce forum przez jego organizatorów, jest dla nas ogromnym wyróżnieniem, ale również docenieniem naszych dotychczasowych osiągnięć w dziedzinie kształcenia proobronnego młodzieży oraz współpracy w tym względzie z wojskiem.

 

Warsaw Comic Con

foto

24.11.2017 klasa 2 Ic oraz przedstawiciele klasy 2 Met i 2 Mt brali udział w Warsaw Comic Con. To był edukacyjno – fantastyczny piątek w Ptak Warsaw Expo – Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym w Nadarzynie. Podziwialiśmy repliki pojazdów z kreskówek i filmów, oraz pasjonatów przebranych we własne stroje wzorowane na strojach bohaterów znanych komiksów, kreskówek i seriali. W wioskach tematycznych zaangażowani fani opowiadali o tym jak realizować swoje pasje, stworzyć własny kostium i elementy scenografii i jak śmiało wyrażać swoje zainteresowania. Mieliśmy również okazję, by spróbować stworzyć własny komiks z użyciem najnowszych technologii ICT. Chętnie spędziliśmy czas w strefie gier planszowych, gdzie wyszkoleni instruktorzy wyjaśniali wybrane przez nas gry i pozostawiali nam czas na wspólną grę i zabawę.

certyf

3


Wykorzystaliśmy również sprzyjającą aurę i przespacerowaliśmy się po warszawskim Starym Mieście.

2

 

Tekst: Angelika Nowak
Zdjęcia: uczniowie 2 Ic

Konkurs graficzny dla uczniów IT Szkoła

ŚWIĄTECZNY KONKURS GRAFICZNY PROGRAMU IT SZKOŁA
„MAGIA ŚWIĄT”

IT Szkoła zaprasza uczniów zarejestrowanych w programie do wzięcia udziału w corocznym konkursie graficznym Magia Świąt.
Na prace czekamy od 27 listopada 2017 do 08 grudnia 2017, a autorzy najciekawszych zostaną nagrodzeni.

Czekamy na autorskie prace graficzne wykonane przy użyciu różnych technik i narzędzi do projektowania grafiki komputerowej. Tematyka prac powinna nawiązywać do Świąt Bożego Narodzenia, Nowego Roku. Więcej informacji o wymaganiach odnośnie prac konkursowych w Regulaminie konkursu.

Kursy z zakresu grafiki należą do grupy najbardziej popularnych wśród użytkowników IT Szkoły, co przekłada się na dużą frekwencję w konkursach graficznych, które cyklicznie ogłaszamy. Z każdą nową edycją rośnie też poziom nadsyłanych prac czego spodziewamy się i tym razem.

Na prace czekamy od 27 listopada 2017 do 08 grudnia 2017, a autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni. Konkurs to doskonała okazja do pracy z całą klasą podczas szkolnych zajęć z informatyki! Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://it-szkola.edu.pl/kong
 
Zapraszamy
Zespół IT Szkoła

Nagrodzone prace z poprzednich edycji konkursu można obejrzeć na stronie https://it-szkola.edu.pl/konkursy


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl