Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój.

Drugi dzień zajęć programowych kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim upłynął pod znakiem szkolenia taktycznego, ratownictwa medycznego i znajomości budowy broni.

Podczas gdy jedna grupa kadetów zgłębiała tajniki maskowania ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, inni doskonalili znajomość budowy broni oraz postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy na polu walki. To czego nauczyli się kadeci na zajęciach teoretycznych znalazło swoje odzwierciedlenie w praktyka. A praktyka to kwintesencja żołnierskiej szarej codziennej służby. Bez niej nie ma mowy o bezpiecznej, sprawnej i co najważniejsze profesjonalnej realizacji zadań. Najczęściej z żołnierzami spotykamy się podczas różnego rodzaju uroczystości i defilad. Wtedy prezentują swój kunszt w pięknych mundurach wyjściowych lub podczas prezentacji wyszkolenia, budząc powszechny podziw. Zapominamy o tym, że na co dzień na taki efekt muszą ciężko pracować w znoju i trudzie, nie bacząc na panującą aurę czy porę roku. I właśnie tą drugą - szarą stronę żołnierskiej służby, poznają nasi w trakcie praktycznego szkolenia. Dziś już wiedzą, że żołnierzem się jest, a nie bywa, że to zaszczyt, ale i ciężka, mozolna, pełna wyrzeczeń służba.

001  005

Wakacje jeszcze nie dla kadetów.

Kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, rozpoczęli zajęcia praktyczne w ramach letniego obozu szkoleniowego z udziałem instruktorów 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. Na wymarzony i upragniony wakacyjny wypoczynek przyjdzie im poczekać jeszcze tydzień. Cóż nikt nie mówił, że będzie lekko.

Punktualnie o godzinie 9.00 na cotygodniowej zbiórce żołnierzy 7 batalionu, rozpoczął się tygodniowy cykl szkolenia praktycznego kadetów klas I - III Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Pełniący obowiązki Dowódcy 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej Zastępca Dowódcy Szef Sztabu major Grzegorz Plaskota, przywitał kadetów i w krótkich żołnierskich słowach omówił zakres tematyki obozu oraz zadania wynikające z zagadnień jakie będą mieli do zrealizowania kadeci podczas tygodniowego szkolenia. Po defiladzie kadeci podzieleni na grupy szkoleniowe, udali się wraz z instruktorami do zajęć. Przed nimi pięć trudnych dni, którym muszą sprostać jak przystało na przyszłych kawalerzystów.

001  002

Kadeci ZSP 1 na święcie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej

foto

Kadeci klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 uczestniczyli dziś w święcie 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Główne obchody święta odbyły się na terenie jednostki wojskowej na Glinniku. Nasi Kadeci wystawili dwie kolumny do uroczystej defilady oraz zaprezentowali bardzo żywiołowo i dynamicznie dwa pokazy swoich umiejętności.

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

 

 

 

 

"Zawodowiec Mechanika 2017/2018 " rozstrzygnięty.

Już po raz trzeci został rozstrzygnięty konkurs "Zawodowiec Mechanika 2017/2018".

Najlepszym uczniom z klas II i III, którzy uzyskali najwyższe oceny z przedmiotów zawodowych i zdali najlepiej egzaminy zawodowe zostały wręczone nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy z tytułem „Zawodowiec Mechanika”. W konkursie zostały wręczone również po dwa wyróżnienia.

Zwycięzcom gratulujemy!!!


Zdj. P. Śmiechowicz, M. Starzyk.

 

 

Sprawdzian kadetów z „Mechanika”.

W dniu 18 czerwca br. kadeci trzeciej klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim (popularnego „Mechanika”) objęci pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej „Edukacja wojskowa”, przystąpili do sprawdzianu kończącego pierwsze dwa semestry szkolenia.

Sprawdzian odbył się na terenach obiektów szkoleniowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i naszej jednostki patronackiej tj. 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. Kadeci uczestniczący w ostatnich zaplanowanych w tym roku szkolnym zajęciach z edukacji wojskowej, przystąpili do sprawdzianu kończącego realizowany program.
Sprawdzian składał się z dwóch części obejmujących znajomość wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które kadeci zdobywali w trakcie zajęć. W części pierwszej nasi kadeci w ciągu czterdziestu pięciu minut odpowiadali na trzydzieści pytań testowych, wśród których siedem stanowiły pytania otwarte. W części drugiej – praktycznej, kadeci podlegali ocenie nabytych umiejętności praktycznych w pięciu obszarach kształcenia tj. taktyce, terenoznawstwie, musztrze, szkoleniu strzeleckim oraz szkoleniu medycznym. Wszystkie zagadnienia wchodzące w skład poszczególnych obszarów kształcenia oceniane były przez instruktorów/egzaminatorów 7 batalionu. Liczyły się tylko praktyczne umiejętności i ich poziom prezentowany przez kadetów. Pomimo dającego się zauważyć szczególnie na początku sprawdzianu towarzyszącego kadetom zdenerwowania, element ten został szybko wyeliminowany i w dalszej części sprawdzian przebiegał już bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wyniki sprawdzianu okazały się również bardzo zadawalające dla obu stron, zarówno dla podlegających sprawdzianowi kadetów, jak również dla Instruktorów 7 batalionu, którzy z nieukrywaną satysfakcją podkreślali bardzo dobre przygotowanie kadetów, które zaowocowało uzyskaniem przez nich jego pozytywnych wyników końcowych.

001  002  003 

004  005  006 

007 008

III Megafestyn Mechanika już za nami

foto  foto

Była wspaniała zabawa, duża porcja rozrywki dla małych i dużych. Podziękowania należą się wszystkim, którzy pomogli zorganizować tę imprezę na tak wysokim poziomie, którzy włożyli mnóstwo pracy i poświęcili swój czas: Dyrekcji ZSP1 pod „dowództwem” dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego, gronu pedagogicznemu, wspaniałym rodzicom, uczniom i pracownikom obsługi w tej super szkole. Zarząd Powiatu Tomaszowskiego na czele z Panem Starostą Tomaszowskim Mirosławem Kuklińskim włączył naszą imprezę do obchodów Dni Antoniańskich i umożliwił otrzymanie wsparcia finansowego naszych dwóch koncertów przez Fundację Rozwoju Powiatu Tomaszowskiego.
Szczególnym zrozumieniem naszych starań i ogromną hojnością wykazał się pan Prezes Fabryki Przyczep NIEWIADÓW, który nie tylko pomógł sfinansować połowę kosztów imprezy, ale także dostarczył cenne nagrody na loterię – przyczepkę towarową, suszarki spożywcze oraz zapewnił puszkowane napoje owocowe podawane przy grillu.
Dziękujemy fundatorom kolejnych nagród w loterii: firmie sprzątającej PERFEKTA za ufundowanie roweru, firmie AUTO MILA za voucher na 50% zniżkę za kurs prawa jazdy, sklepowi komputerowemu ARTURO za głośniki a także Parkowi Linowemu, Restauracji TOSCANIA, Kawiarni Artystycznej SPLOTY oraz Starostwu Powiatowemu.
Firma PIEKARSCY – pani Anna i Arkadiusz Cabanowie – jak co roku dostarczyli nam swoje wspaniałe wyroby wędliniarskie na grill, a rodzice naszych uczniów własnoręcznie upiekli ciasta, które serwowaliśmy w naszej kawiarence.

 

 

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz

Wyniki konkursu „Bezpieczna elektryczność”


W środę 13. czerwca w auli Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie odbyło się uroczyste zakończenie VIII Edycji Konkursu Wiedzy Elektrycznej „Bezpieczna elektryczność”.
Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i obejmuje obszar kształcenia elektrycznego, elektronicznego i fizyki. Jest konkursem dwustopniowym. Pierwszy stopień jest przeprowadzany w szkołach macierzystych uczniów, drugi stopień odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Bełchatowie.
Na uroczystość wręczenia nagród zaproszonych zostało 10 uczestników, których prace komisja Konkursu oceniła najwyżej. Wśród nagrodzonych znaleźli się dwaj uczniowie naszej szkoły. Bartłomiej Jędrychowicz absolwent klasy 4E zajął trzecie, a Sergiusz Jurkevich z klasy 3E czwarte miejsce. Ponadto nasza szkoła zdobyła drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej.
Opiekunem konkursu w szkole jest pani prof. Bożena Włodarczyk.

001  002

003

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl