Rekrutacja do projektu „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej”

Z przyjemnością ogłaszamy rekrutację uczestników zawodowych praktyk zagranicznych w ramach realizowanego projektu w ZSP nr 1 pn. „Umiejętności praktyczne źródłem mobilności zawodowej”

o numerze nr: 2016-1-PL01-KA102-023692.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie, a ZSP Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.

Rekrutacja rozpoczyna się 28 sierpnia 2017 roku, a zakończy się 8 września 2017r. Dokumenty w zamkniętej kopercie A4 proszę składać w sekretariacie szkoły wyłącznie we wskazanym terminie.

Przypominamy, że rekrutacja dotyczy uczniów klas trzecich Technikum Informatycznego, Technikum Mechatronicznego, Technikum Hotelarstwa.

Szczegóły znajdziecie w regulaminie rekrutacji wraz z załącznikami.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Koordynatorem projektu panem Arkadiuszem Świątkiem.

Pliki:

Ankieta rekrutacyjna do projektu PO WER 2016.doc

deklaracja udziału i zgoda rodzica dane osobowe POWER.docx

final checklist PO WER.docx

Formularz zgloszeniowy POWER ver1.1.docx

Regulamin pobytu na praktykach.docx

Regulamin rekrutacji do projektu POWER.docx

Załącznik nr 8 do regulaminu - terminy.docx

zgoda rodzica-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl