VI Międzyszkolny Konkurs Kultura bezpieczeństwa

Zapraszamy uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w VI Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym Kultura bezpieczeństwa, organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.
Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego i prowadzony w ramach programu edukacyjnego Kultura bezpieczeństwa Głównym celem Konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych przepisów prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów.
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

Etap szkolny:

do 30.09 2017 r. złożenie prac konkursowych do Szkolnej Komisji Konkursowej,
02.10.2017r. rozstrzygniecie etapu szkolnego przez Szkolną Komisję Konkursową.
Termin nadsyłania prac konkursowych do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi,
20.10.2017 r. rozstrzygnięcie konkursu przez Komisję Konkursową,
31.10.2017 r. powiadomienie laureatów konkursu oraz szkół o terminie ogłoszenia wyników konkursu,
listopad 2017 r. uroczyste podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród,

Uczestnicy konkursu:
- uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego,
- każda szkoła może zgłosić najwięcej trzech uczestników,
- każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie dwie prace konkursowe wykonane własnoręcznie i według własnego pomysłu,
- prace zgłoszone na konkurs nie mogą naruszać praw autorskich osób trzecich,
 - szkołę na etapie wojewódzkim będą reprezentowali uczniowie, którzy zajęli pierwsze trzy miejsca na etapie szkolnym.

Zakres konkursu:
 - prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką (ołówek, kredka, farby, collage itp.),
 - prace muszą być wykonane na arkuszu formatu A3 (297 x 420),

- temat pracy powinien być zgodny z tematyką konkursu, to jest dotyczyć prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy, ergonomii, ochrony ppoż. lub zasad udzielania pierwszej pomocy.

UWAGI:
- prace plastyczne zgłaszane na konkurs należy wykonać na arkuszu formatu A3 w układzie poziomym 297 x 420,
- każda z prac konkursowych powinna być opatrzona godłem (pseudonimem),
- do prac/-y należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym godłem (pseudonimem), zawierającą wewnątrz następujące informacje: imię i nazwisko autora, data urodzenia autora, nazwa i adres szkoły, klasa, profil kształcenia.
- plik zawierający Regulamin VI Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego Kultura Bezpieczeństwa  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym z terenu województwa łódzkiego w roku szkolnym 2017/2018 znajduje się na stronie www.lodz.pip.gov.pl.

Szkolna Komisja Konkursowa:

mgr inż. Jacek Mrozicki

mgr inż. Iwona Osuch

mgr inż. Arkadiusz Świątek

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl