Szkolenie praktyczne kadetów z "Mechanika".

W dniu 23 października kadeci trzeciej klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, odbyli kolejne szkolenie z udziałem instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej w ramach zajęć z edukacji wojskowej.

Tematyka zajęć obejmowała trzy tematy ze szkolenia strzeleckiego, dotyczące zasad bezpiecznego posługiwania się bronią strzelecką tzw. system B.L.O.S. czyli: broń, lufa, otoczenie, spust oraz zasady strzelania z karabinka - zgrywanie przyrządów celowniczych. Czwarty temat zrealizowany podczas zajęć dotyczył taktyki i miał na celu zapoznanie kadetów poprzez praktyczny trening z zasadami działania na polu walki.

Zajęcia prowadzone w podgrupach szkoleniowych przez instruktorów 7 batalionu były jak zwykle bardzo profesjonalne i dynamiczne, a co najważniejsze efektywne. Kadeci podczas szkolenia oceniani byli za swoje nabyte umiejętności tak jak żołnierze, bez żadnej taryfy ulgowej. Profesjonalizm i wiedza przekazana przez kawalerzystów naszym uczniom w praktyczny sposób, na pewno owocować będzie w kolejnych tego typu zajęciach.

Szkolenie wizytował przedstawiciel Biura do Spraw Proobronnych Ministerstwa Obrony Narodowej pan pułkownik Wiesław Budny. Wizytacja miała na celu sprawdzenie stopnia wyszkolenia kadetów klas wojskowych naszej szkoły.

Dziękujemy za trud i zaangażowanie naszym instruktorom, czekając z niecierpliwością na następne zajęcia.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

01  01

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl