Nowe materiały dydaktyczne dla kadetów z "Mechanika".

Uczniowie klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych r 1 w Tomaszowie Mazowieckim, wzbogacili się o nowe materiały dydaktyczne, związane z realizacją programu edukacyjnego ,,PROOBRONNI – TERYTORIALNI”.  

Zasadniczym  celem programu jest chęć ujednolicenia w całym kraju, procesu edukacji  uczniów klas mundurowych, w oparciu o specjalnie opracowane materiały - zeszyty pracy ucznia. Tematyka zawarta w zeszytach pracy dotyczy ,,minimum programowego”, realizowanego przez naszą szkołę - w ramach "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych, prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych".

Organizatorem  programu ,,PROOBRONNI – TERYTORIALNI” jest Stowarzyszenie Obronne FIA – Fideles et Instructi Armis – Wierni w gotowości pod bronią, a nadzór merytoryczny  nad realizacją programu sprawuje Biuro do Spraw Proobronnych MON, którego przedstawiciel ostatnio wizytował naszą szkołę. Program objęty został ponadto patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, a całe przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwo Obrony Narodowej.

mjr rez. Sławomir Miszczuk

 

1  1  1  1

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl