Tactical Combat Casualty Care.

Powstrzymaj każdą śmierć, której można uniknąć

Tactical Combat Casualty Care to pojęcie, które choć w świadomości służb mundurowych występuje od niedawna, traktowane jest niezmiernie poważnie. Metody udzielania pomocy rannym na polu walki oparte dotychczas na wytycznych cywilnych, okazały się całkowicie nieskuteczne w warunkach bojowych. Nie uwzględniały bowiem specyfiki i warunków działania żołnierzy, które mają znaczny wpływ na możliwość udzielenia pomocy rannemu w środowisku taktycznym.
Właśnie takiemu działaniu żołnierzy na współczesnym polu walki, poświęcone były zajęcia kadetów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, przeprowadzone przez instruktorów 7 batalionu kawalerii powietrznej. Metody udzielania pierwszej pomocy w środowisku taktycznym powinien znać każdy żołnierz. Ze względu na charakter służby, a więc i duże prawdopodobieństwo  znalezienia się w rejonie prowadzonych działań wojennych, powyższe umiejętności są nieodzowne. Profesjonalne połączenie czynności związanych z udzielaniem pierwszej pomocy podczas wymiany ognia z jednoczesną gotowością do podjęcia walki, wymaga od żołnierzy nie tylko dużej wiedzy, ale i mozolnego, długotrwałego szkolenia. Kadeci z "Mechanika" pod okiem kawalerzystów 7 batalionu ćwiczyli praktycznie jak szybko i skutecznie opatrywać rany, odniesione w walce w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia nie tylko rannego ale i udzielającego mu pomocy żołnierza. Szkolenie obejmowało ponadto:

-samopomoc
-tamowanie masywnych krwotoków za pomocą opasek uciskowych, opasek typu „junctional” oraz procedury „wound packing”
-przyrządowe i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
-zaopatrywanie ran penetrujących klatki piersiowej
-identyfikację oraz odbarczanie odmy prężnej
-ochronę przed hipotermią
-ewakuację

W ramach szkolenia kadeci ćwiczyli elementy musztry zespołowej, techniki pokonywania terenu i przeszkód terenowych, elementy walki wręcz i czynności związane z resuscytacją krążeniowo-oddechową.

Tekst i zdjęcia: mjr rez. Sławomir Miszczuk

000  005

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl