Szkarłatne berety z wizytą u kadetów z "Mechanika".

foto

 

W dniu 30 listopada br. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odwiedził przedstawiciel Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Łasku, któremu towarzyszyła funkcjonariuszka Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Celem wizyty było spotkanie z kadetami klas wojskowych naszej szkoły.

Żandarmeria Wojskowa jest wyodrębnioną i wyspecjalizowaną służbą wchodzącą w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W Siłach Zbrojnych RP i wobec żołnierzy realizuje zadania przewidziane dla Policji. Do najważniejszych zadań Żandarmerii Wojskowej należy zapewnienie przestrzegania dyscypliny wojskowej, ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych. Ponadto Żandarmeria Wojskowa odpowiada za zapobieganie popełniania przestępstw i wykroczeń – przez osoby w stosunku do których jest właściwa – oraz innym zjawiskom patologicznym, a w szczególności alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych

Z uwagi na charakter jaki posiadają klasy wojskowe naszej szkoły, nasi kadeci automatycznie podlegają Żandarmerii Wojskowej np. w sprawach związanych z przestrzeganiem przepisów mundurowych, ale również zachowania kadetów występujących w miejscach publicznych w umundurowaniu wojskowym. Dzisiejsze zajęcia dotyczyły szeroko pojętej profilaktyki z zakresu  przestrzegania regulaminów wojskowych, przeciwdziałaniu uzależnieniom czy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej żołnierzy z popełnione przestępstwa i wykroczenia. Przy okazji kadeci mogli zapoznać się ze specyfiką służby w Żandarmerii Wojskowej oraz wymaganiami, jakimi sprostać muszą kandydaci do pełnienia służby, w tej ciekawej formacji wojskowej.

Na zakończenie spotkania, nasi kadeci otrzymali od naszych gości skromne upominki, w postaci komiksów Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej pt. "Szkarłatne berety w akcji".

001  006

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl