Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" edycja 2017/2018

foto

 

Dnia 27 listopada 2017 r. w poniedziałek odbył się I etap szkolny olimpiady wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. Olimpiada rozpoczęła się o godzinie 10:40, a zakończyła o 11:20. W etapie szkolnym udział wzięło 165 uczniów. Minimalną liczbę 11 punktów z testu uzyskało 36 uczniów. Średni wynik to 8,1 punkta.
II etap olimpiady (wojewódzki) odbędzie się 16 marca 2018 r. (piątek).
Do etapu wojewódzkiego z naszej szkoły zakwalifikowali się:
1. Dariusz Piwowarski – 16 punktów
2. Bartłomiej Labrync – 16 punktów
3. Jakub Wasilewski – 15 punktów
Przewodniczącym Komitetu Szkolnej Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych był Marcin Skoczylas, członkami komisji: Beata Chwalińska, Magdalena Piotrowska i Arkadiusz Broniarek.
Celem Olimpiady jest upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  która jest niezbędna każdemu przy podejmowaniu wielu decyzji, zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.
Dziękujemy za tak duże zainteresowanie olimpiadom, a zwycięzcom etapu szkolnego życzymy dalszych sukcesów.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl