KONKURS NA KARTKĘ LUB PREZENTACJĘ ŚWIATECZNĄ PO NIEMIECKU

konkurs niem

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I, II i III chętnych do wzięcia udziału w szkolnym konkursie na najpiękniejszą kartkę świąteczną lub prezentację bożonarodzeniową w języku niemieckim.

Okres przed Bożym Narodzeniem to czas wzmożonych zakupów i domowych porządków. Czas ten może być wykorzystany kreatywnie. Liczymy, że nasi uczniowie zatrzymają się na „chwilę” i przygotują piękne świąteczne kartki lub prezentacje bożonarodzeniowe.
Na autorów najładniejszych prac czekają nagrody.
Prace prosimy przekazywać do nauczycieli języka niemieckiego pani Anetty Holz i pani Iwony Poganowskiej w terminie do  20.12.2017 r.

Regulamin konkursu dostępny w załączniku.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu
 

   I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najpiękniejszą kartkę świąteczną lub prezentację bożonarodzeniową w języku niemieckim skierowany do uczniów ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 2

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim z inicjatywy nauczycieli języka niemieckiego – pani Anetty Holz i pani Iwony Poganowskiej.

§ 3

Sponsorem nagród w konkursie jest: Wydawnictwo Pearson.

II. CELE KONKURSU
 
§ 4


1. Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim.
2.Kształtowanie umiejętności językowych takich jak: wykorzystanie poznanego słownictwa z zakresu Świąt Bożego Narodzenia.
3. Kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
4. Stworzenie płaszczyzny zdrowej rywalizacji.

III. INFORMACJE KONKURSOWE
 
§ 5

W ramach konkursu uczniowie zobowiązani są do wykonania dowolną techniką świątecznej kartki z życzeniami w języku niemieckim lub bożonarodzeniowej prezentacji multimedialnej. Każdy uczeń, który wykona kartkę lub prezentację, przekazuje ją nauczycielom koordynującym konkurs.                     
 
Każda praca powinna być  na odwrocie czytelnie podpisana - imię i nazwisko ucznia oraz klasa (dotyczy kartki), a prezentacja dostarczona do nauczyciela na dowolnym nośniku elektronicznym.

IV. TERMIN SKŁADANIA PRAC
 
§ 6

Świąteczne kartki z życzeniami w języku niemieckim lub bożonarodzeniową prezentację należy oddać w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2017 r.

V.  OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 
§ 7

1. Ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród odbędzie się  po
       zakończonym konkursie.
2. Nagrodzone zostaną tylko najlepsze prace.
3. Termin rozdania nagród przewidziany jest na apelu szkolnym.

Organizatorzy:
Anetta Holz
Iwona Poganowska

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl