Zaprojektuj swoją przyszłość.

Pod takim hasłem odbyła się lekcja informacyjna w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. W spotkaniu uczestniczyli kadeci czwartej klasy wojskowej.

Droga do oficerskich gwiazdek, nie jest ani prosta, ani łatwa. W odpowiednim wyborze tej drogi, powinny pomóc kadetom czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjlanych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zajęcia poświęcone wyborowi kierunku studiów,  wymaganiom, dokumentom niezbędnym do rejestracji oraz całemu procesowi rekrutacji na wyższe uczelnie wojskowe.

Uzyskanie statusu oficera Wojska Polskiego to prestiż, honor i duma. Służba wojskowa, to możliwość zdobycia unikalnej wiedzy i umiejętności. To nieustanne wyzwania i ciągły rozwój. Nie da tego żadna inna uczelnia, ani zawód.

1 3 4

Jak zostać oficerem? Po pierwsze trzeba spełnić odpowiednie wymagania, takie jak: obywatelstwo polskie, zdolność fizyczna i psychiczna do zawodowej służby wojskowej, minimum 18 lat, niekaralność i matura. Następnie wybieramy interesującą nas uczelnię wojskową i jej kierunek. Do wyboru mamy Wojskową Akademię Techniczną w Warszawie, Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni,  Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Wydział Wojskowo - Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Następnie, kolej na przygotowanie niezbędnych dokumentów tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego, orzeczenia Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej i Poradni Psychologicznej, życiorysu, wniosku do właściwej uczelni z kwestionariuszem, świadectwa dojrzałości  i odpisu skróconego aktu urodzenia. Po skompletowaniu w/w dokumentów, nie możemy zapomnieć o terminie złożenia wniosku - do 31 marca.

Teraz już tylko udział w lipcowym postępowaniu kwalifikacyjnym na wybranej uczelni, które obejmuje analizę wyników świadectwa dojrzałości, test znajomości języka angielskiego, sprawdzian sprawności fizycznej i rozmowę kwalifikacyjną.

Osoby zakwalifikowane na studia w uczelni wojskowej, powoływane są w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego do służby wojskowej, na przełomie sierpnia i września. Otrzymują tytuł podchorążego i rozpoczynają szkolenie podstawowe.

Po ukończeniu studiów, uzyskaniu tytułu magistra i zdaniu egzaminu oficerskiego, odbywa się promocja na pierwszy, wymarzony stopień oficerski podporucznika. Po promocji nowo promowani oficerowie kierowani są do jednostek wojskowych, na stanowisko służbowe - dowódcy plutonu.

Prawda, że to proste ?

2

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl