Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego dla drugiej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC

projekt dla elektr 

W ramach projektu „Wykwalifikowane kadry dla sektora elektronicznego”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 numer konkursu RPLD-11.03.01-IŻ.00-10-001/16) w Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim odbyło się szkolenie/kurs z zakresu naprawy pakietów elektronicznych wraz z kryteriami dla elementów SPACE +  elementami języka angielskiego technicznego(IPC)- MODUŁ I i MODUŁ II dla drugiej grupy, zakończone uzyskaniem Międzynarodowych Imiennych Certyfikatów IPC i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szkolenia odbywały się od 29.01.2018r.  do 03.02.2018r. 
Grupa ta uczestniczyła w zajęciach z doradztwa zawodowego.

Grupa trzecia rozpoczeła szkolenia. Termin od 05.02.2018r. do 10.02.2018r.

foto

1 3

4 9

a5 a15

a9 a10

a12 a16

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl