1% podatku na działalność szkoły

Szanowni Państwo,

dążąc  do zdobycia dodatkowych środków  finansowych na działalność statutową szkoły, Rada Rodziców przystąpiła do programu: Przekaż 1% podatku na działalność swojej szkoły. Program umożliwi pozyskiwanie przez Radę Rodziców - za pośrednictwem Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole Organizacji Pożytku Publicznego nr

KRS: 0000103990

- kwot wartości 1% od Państwa podatku dochodowego

Polecając tę formę gromadzenia funduszy przeznaczonych na poprawę warunków nauczania naszych dzieci, prosimy także o zainteresowanie nią Państwa przyjaciół i znajomych oraz poinformowanie ich, ze mogą ta drogą wspomóc szkołę i jej uczniów.

Celem dokonania ww.operacji każdy z darczyńców powinien wpisać szczegółowy cel 1% w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego za rok 2016 (PIT 36 poz.325, PIT 36L poz. 96, PIT 37, poz.139, PIT 38 poz.59, PIT 39 poz. 53):
"Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 97-200 Tomaszów Maz, ul.Św.Antoniego29"

W imieniu Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
Przewodnicząca Rady
Bogusława Jurkevich

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl