Egzamin eksternistyczny z języka angielskiego

W dniu 2 lutego 2018 roku, w Wojskowym Studium Nauczania Języków Obcych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, odbył się egzamin eksternistyczny z języka angielskiego na poziomie 2 wg STANAG 6001. Do egzaminu podeszło 6 uczniów klasy IV technik informatyk - klasa wojskowa. Warunkiem zaliczenia było uzyskanie co najmniej 70% z każdej z czterech  specjalności: słuchania, mówienia, czytania i pisania. Wszyscy uczniowie uzyskali wysokie wyniki, co potwierdzają otrzymane świadectwa.

Pięciu uczniów zaliczyło 3, a jeden wszystkie 4 specjalności. Na szczególną uwagę zasługuje część pisemna, w której uczniowie musieli wykazać się umiejętnością tworzenia dokumentów w specjalistycznym języku wojskowym, ale i tu wyniki naszych uczniów były wysokie - wszystkie powyżej 60%. Egzaminy wg STANAG 6001 stanowią potwierdzenie kwalifikacji językowych w resorcie obrony narodowej.  Egzaminy są uznawane  w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wojskowe czy kursy oficerskie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl