NAGRODY DLA NAJLEPSZYCH STRAŻAKÓW w etapie szkolnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej - 2018

foto

Do turnieju przystąpiły 23 osoby. Uczniowie rozwiązywali test składający się z pytań zamkniętych, które dotyczyły m.in. przepisów i umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

I miejsce zajął Jakub Goljat, uczeń klasy 2Mt,
II miejsce zajął Jakub Rudzki, uczeń klasy 4Tiw,
III miejsce zajął Bartłomiej Pietrzyk, uczeń klasy 1Met,

Dyplomy i upominki dla najlepszych zostały wręczone przez Pana dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego i Panią Beatę Goździk.

Gratulujemy !!!

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl