Kadeci z "Mechanika" mają swojego patrona.

foto

 

Pułkownik Witold Szaniawski, kawalerzysta, ułan 7 Pułku Ułanów Lubelskich,  Kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari, Członek Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari, aresztowany przez NKWD, więzień Wronek, skazany na karę śmierci zamienioną na dziesięć lat pozbawienia wolności,  zrehabilitowany w niepodległej Polsce, został patronem kadetów klas wojskowych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim.

Zgodnie z przyjętym w ramach  Programu Pilotażowego Certyfikowanych Klas Wojskowych przedmiotem "Edukacja wojskowa", w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim wprowadzony został program wychowawczy kadetów klas wojskowych. Program wychowawczy ma stanowić narzędzie wsparcia w procesie kształtowania pożądanych postaw patriotycznych kadetów klas wojskowych. Ponadto program wychowawczy ma na celu przygotowanie kadetów klas wojskowych do świadomego podjęcia decyzji o związaniu się z Siłami Zbrojnymi RP, zaangażowania w społeczne programy proobronne oraz branie przez nich odpowiedzialności za bezpieczeństwo i rozwój szkoły, regionu i państwa.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl