Kadeci otrzymali certyfikaty szkolenia wojskowego.

foto

 

Kadeci czwartej klasy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, zakończyli czteroletni cykl szkolenia wojskowego. Z tej okazji, na uroczystej zbiórce otrzymali certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia wojskowego, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Obrony Narodowej.

Certyfikaty ukończenia szkolenia wojskowego w obecności nauczycieli i kadetów klas młodszych, wręczyli naszym najstarszym kadetom pułkownik Adam Grela, zastępca dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, dyrektor Dariusz Kwiatkowski, oraz wicedyrektor Jolanta Nikodemska, wychowawca klasy Joanna Kryszewska i opiekun klas wojskowych major rezerwy Sławomir Miszczuk. Najlepsi kadeci wśród których byli: Anna Sygitowicz, Patrycja Pysklak, Jakub Sosnowski, Krystian Śliwka, Jakub Rudzki, Katarzyna Świąder, Marlena Wujek, Oskar Pełka, Adrian Bytroński i Mateusz Mieszczankowski otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, jak również znaczki kawalerii powietrznej ufundowane przez dowódcę 25 brygady.

Certyfikat ukończenia szkolenia zrealizowanego w porozumieniu z  Ministerstwem Obrony Narodowej pod nazwą "Minimum programowe realizowane w ramach innowacyjnych programów przysposobienia obronnego lub edukacji dla bezpieczeństwa oraz programów szkolenia członków organizacji pozarządowych" w wymiarze 119 godzin, jest zgodny ze skróconym programem szkolenia podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym brany jest pod uwagę w procesie rekrutacji kandydatów ubiegających się o przyjęcie do uczelni wojskowych, na studia wojskowe lub kursy oficerskie. Stanowi więc bardzo ważny atut na drodze do zawodowej służby wojskowej, potwierdza bowiem opanowanie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie podstawowego wyszkolenia ogólnowojskowego.

Naszym kadetom serdecznie gratulujemy.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl