Poprawa egzaminu z kwalifikacji w zawodzie

Sesja czerwiec-lipiec 2018 - egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – zgłoszenie zdających, którzy przystąpili do egzaminu w sesji styczeń-luty 2018 i nie zdali tego egzaminu.

Druk deklaracji do pobrania: druk.doc

Informuję, że uczniowie/absolwenci, którzy nie zdali egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2018 roku, mają możliwość w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników (23.03.2018r.) na złożenie deklaracji u kierownika szkolenia praktycznego szkoły.

Ze względu na wiosenną przerwę świąteczną (rozpoczynającą się od 29.03.2017 - czwartek) proszę w terminie do 28.03.2018 (do środy) o złożenie odpowiedniej deklaracji.

Uczniowie, którzy nie zdali kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2018 są zobowiązani do złożenia deklaracji na sesję czerwiec-lipiec 2018 lub do złożenia oświadczenia, że pomimo negatywnego wyniku egzaminu nie będą go poprawiać w sesji czerwiec-lipiec 2018.

Kierownik Szkolenia Praktycznego mgr Sylwia Błoch

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl