Kadeci na Święcie Narodowym 3 Maja.

foto

 


Wierni tradycji, jak co roku kadeci Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim, stanęli na uroczystej zbiórce z okazji Narodowego Święta 3 Maja.

Udział kadetów w 3-cio Majowej zbiórce to świetna okazja do zaprezentowania wartości patriotycznych jakim służą. Bycie kadetem klas wojskowych zobowiązuje do szacunku dla munduru, barw i symboli narodowych, ale również stanowi osobiste wyzwanie dla każdego kadeta w jaki sposób ukształtować swój charakter, by być wiernym tym ideałom. Bo pamiętajmy o tym, że kadetem się jest, a nie bywa. Niech w tej drodze do realizacji majowych idei, towarzyszą nam słowa wiersza Józefa Stemlera - "Ślubowanie":

Rozwiń skrzydła, orle biały –
i koroną złotą świeć.
Do przeszłości Polski całej
w sercach naszych miłość wznieć!

Srebrnopióry ptaku nasz,
Ty nam drogi w przyszłość wskaż;
Chrobrych myśli i Maja brzask –
wykuć czynem w Polski blask.

Rozwiń skrzydła, orle biały,
szybuj w niebo, w słońce leci …
Wolny, silny, w pełni chwały,
siłę polskiej woli nieć!…

Ducha polski wciąż odradzać
O Boże, Ty mocy daj!
I ludzkości drogę wskazać …
Tak ślubujem – w Trzeci Maj.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl