Podsumowanie "Kultury bezpieczeństwa"

5 czerwca 2018 roku w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi miało miejsce uroczyste podsumowanie tegorocznej edycji programu edukacyjnego "Kultura bezpieczeństwa" w którym to programie nasza szkoła aktywnie uczestniczy od wielu lat.

Poprzez uczestnictwo w programie nauczyciele kształtują świadomość uczniów o zagrożeniach występujących w środowisku pracy, podczas wakacji i wielu innych sytuacjach. Wzrasta poziom wiedzy młodzieży z zakresu prawnej ochrony pracy oraz ergonomii.

W tym roku byliśmy najbardziej aktywną szkołą w województwie łódzkim pod względem ilości nauczycieli biorących udział w programie oraz pod względem ilości uczniów objętych zajęciami z zakresu prawa pracy i bhp.
Cieszymy się z tego bardzo i liczymy, że uczniowie w przyszłości skorzystają w praktyce ze zdobytej wiedzy.
Nauczyciele biorący udział w programie otrzymali na ręce przedstawicieli szkoły świadectwa uczestnictwa w programie od Okręgowego Inspektora Pracy w Łodzi pana Andrzeja Świderskiego.
Liczymy, że w kolejnej edycji programu również będziemy najliczniejsi.

Koordynatorami programu w szkole są pan Jacek Mrozicki oraz pan Arkadiusz Świątek.

001 

002 004

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl