Sprawdzian kadetów z „Mechanika”.

W dniu 18 czerwca br. kadeci trzeciej klasy wojskowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim (popularnego „Mechanika”) objęci pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej „Edukacja wojskowa”, przystąpili do sprawdzianu kończącego pierwsze dwa semestry szkolenia.

Sprawdzian odbył się na terenach obiektów szkoleniowych 25 Brygady Kawalerii Powietrznej i naszej jednostki patronackiej tj. 7 Batalionu Kawalerii Powietrznej. Kadeci uczestniczący w ostatnich zaplanowanych w tym roku szkolnym zajęciach z edukacji wojskowej, przystąpili do sprawdzianu kończącego realizowany program.
Sprawdzian składał się z dwóch części obejmujących znajomość wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych, które kadeci zdobywali w trakcie zajęć. W części pierwszej nasi kadeci w ciągu czterdziestu pięciu minut odpowiadali na trzydzieści pytań testowych, wśród których siedem stanowiły pytania otwarte. W części drugiej – praktycznej, kadeci podlegali ocenie nabytych umiejętności praktycznych w pięciu obszarach kształcenia tj. taktyce, terenoznawstwie, musztrze, szkoleniu strzeleckim oraz szkoleniu medycznym. Wszystkie zagadnienia wchodzące w skład poszczególnych obszarów kształcenia oceniane były przez instruktorów/egzaminatorów 7 batalionu. Liczyły się tylko praktyczne umiejętności i ich poziom prezentowany przez kadetów. Pomimo dającego się zauważyć szczególnie na początku sprawdzianu towarzyszącego kadetom zdenerwowania, element ten został szybko wyeliminowany i w dalszej części sprawdzian przebiegał już bardzo rzeczowo i profesjonalnie. Wyniki sprawdzianu okazały się również bardzo zadawalające dla obu stron, zarówno dla podlegających sprawdzianowi kadetów, jak również dla Instruktorów 7 batalionu, którzy z nieukrywaną satysfakcją podkreślali bardzo dobre przygotowanie kadetów, które zaowocowało uzyskaniem przez nich jego pozytywnych wyników końcowych.

001  002  003 

004  005  006 

007 008

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel/fax: 44 7245515 
tel: 44 7244317

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl