Ślubowanie klas pierwszych, Święto Patrona i Dzień Edukacji Narodowej

foto

 

W piątek, 12 października, świętowaliśmy w naszej szkole Dzień Patrona – Tadeusza Kościuszki i Dzień Edukacji Narodowej, połączone ze ślubowaniem klas pierwszych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Starostwa Powiatowego oraz wojska, zaprzyjaźnione ze szkołą panie ze Związku Emerytów i Rencistów, emerytowani pracownicy szkoły, przedstawiciele placówek oświatowych i rodzice naszych uczniów.
Pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski przypomniał zgromadzonym postać patrona szkoły i złożył życzenia wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi.
Klasy II I i III H, pod kierunkiem pań Karoliny Greszel, Małgorzaty Wuls i Karoliny Ziętary, przygotowały apel poświęcony Tadeuszowi Kościuszce. Klasa II IT wraz z wychowawczynią panią Dobrawą Smejdą przedstawiła zabawną scenkę poświęconą pracy nauczycieli i funkcjonowaniu szkoły.
Uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie i tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami słynnego Mechanika. Zgodnie z tradycją zasadzili również drzewka na terenie szkoły.
Po uroczystości pracownicy szkoły i zaproszeni goście spotkali się na słodkim poczęstunku w szkolnej kawiarence.

 

 

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl