Uwaga! Uczniowie biorący udział w projekcje "Zawodowcy w łódzkiem - stypendia dla najzdolniejszych"

Przypominam, że dziś upływa termin uzupełniania danych szczegółowych we wnioskach w Sekcji 12.

W podsekcji 12.1 należy wpisać numer telefonu oraz adres e-mail nauczyciela, będącego opiekunem dydaktycznym stypendysty.

Wniosek należy uzupełnić również o dane szczegółowe ucznia lub rodzica/opiekuna i rachunek bankowy.

Są to informacje niezbędne do podpisania umów.

Proszę o poinformowanie opiekunów o uzupełnieniu danych.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl