Jeżeli jesteś zainteresowany nauką w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Maz. a nie jesteś mieszkańcem powiatu tomaszowskiego możesz wypełnić wniosek klikając na link: https://tomaszow-maz.e-omikron.pl


Informacje o rekrutacji 2019     Kierunki kształcenia w ZSP nr 1     Oferta szkoły     Folder 2019     Terminarz rekrutacji

SPOTKANIE WIGILIJNE

foto

W czwartek 20-ego grudnia odbyło się w naszej szkole coroczne „Spotkanie przy opłatku”. Wzięła w nim udział cała społeczność szkolna: Dyrekcja, grono pedagogiczne, emerytowani  pracownicy szkoły,  pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie. Swoją obecnością zaszczycili nas również zaproszeni goście: Naczelnik Wydziału Oświaty Beata Stańczyk, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Adam Marczak, Starszy podoficer dowództwa 25 Brygady Kawalerii Powietrznej st. chor. szt. Jacek Nikodemski, delegacja z 7 batalionu kawalerii powietrznej, Proboszcz Parafii Św. Antoniego ks. Kanonik Sławomir Klich, ks. prałat dr. Edward Wieczorek oraz przedstawiciele Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.

Po krótkim przemówieniu Pana Dyrektora Dariusza Kwiatkowskiego odczytano życzenia, jakie napłynęły do szkoły od życzliwych jej ludzi. Życzenia złożyła także Dyrekcja szkoły oraz zaproszeni goście. Po części wstępnej zaprezentowano wyjątkowo piękny i niezwykle wzruszający program artystyczny, pt. „A nadzieja znów wstąpi w nas” przygotowany pod kierunkiem Pani Anetty Holc i Pani Katarzyny Krawczyk. Młodzież klas 1 Mt, 2 MEt, 2 Mtw i 3H zaprezentowała historię narodzin Dzieciątka Jezus, przeplataną pięknym wykonaniem tradycyjnych kolęd, odniosła bożonarodzeniową symbolikę do współczesności, przypomniała także tych, którzy odeszli…  Następnie przełamano się opłatkiem. Nie zabrakło też Św. Mikołaja i prezentów złożonych na ręce Dyrekcji szkoły. Przedstawiony program nagrodzono brawami na stojąco. Po uroczystości udano się do kawiarenki szkolnej na wigilijny poczęstunek przygotowany przez młodzież klas o profilu hotelarskim pod opieką Pań: Beaty Chwalińskiej, Małgorzaty Wuls i Hanny Drewniak.

Organizatorzy uroczystości składają bardzo gorące podziękowanie wszystkim artystom, którzy wystąpili na scenie za wspólnie spędzony czas i doskonałe wykonanie zadania, kochanym Mamom, Babciom i Znajomym za pomoc w przygotowaniu strojów, chłopakom z radiowęzła: Krzysztofowi Bąbolowi, Mateuszowi Kowalczykowi i Antoniemu Jagielińskiemu za pomoc przy oprawie muzycznej oraz Koleżankom i Kolegom za życzliwe gratulacje.

„Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina! Niechaj radość Dzieciąteczka cały Nowy Rok nas trzyma!”

Zdjęcia: Patryk Śmiechowicz, Filip Kszczot

010 001

003  058   

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Arkadiusz Broniarek

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl