Narodowe czytanie

foto

4 września po raz dziewiąty spotkaliśmy się w ZSP nr 1 wokół wspólnej lektury w ramach ogólnopolskiej akcji NARODOWE CZYTANIE. Akcja prowadzona jest corocznie  pod  auspicjami Prezydenta RP pana Andrzeja Dudy oraz Pierwszej Damy pani Agaty Kornhauser-Dudy. W tym roku naszą lekturą była "Balladyna" - utwór J. Słowackiego, będący baśniową refleksja na temat władzy, sprawiedliwości, ludzkich lęków i namiętności. Dramat Słowackiego został napisany w Genewie w 1834 roku, a wydany w Paryżu w roku 1839. Zwany jest polskim "Snem nocy letniej". Można się w nim doszukiwać początków polskiej literackiej groteski.

Uroczystość uświetnili swoim udziałem  znakomici goście, którzy czytali początkowe fragmenty dzieła: pani Wacława Bąk - przewodnicząca Rady Powiatu, pan Leon Karwat - Przewodniczący Komisji Edukacji. Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym oraz pan podpułkownik Piotr Idus - dowódca 25 Batalionu Dowodzenia.Gości podejmowali pani wicedyrektor Jolanta Nikodemska oraz pan dyrektor Dariusz Kwiatkowski. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe egzemplarze "Balladyny".

Organizatorka akcji - pani Agnieszka Bogdańska -  serdecznie dziękuje uczniom z klas II Hp,IV MEt, II IT oraz II Iwp za pomoc w zrealizowaniu przedsięwzięcia.

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl