Ekopracownia

25 września została oficjalnie otworzona ekopracownia w ZSP 1 w Tomaszowie Maz. Otwarcia dokonał dyrektor szkoły, pan  Dariusz Kwiatkowski, w asyście wicedyrektorów - pani Jolanty Nikodemskiej i pani Urszuli Seredyn, przewodniczącego Rady Rodziców - pana Witolda Mazurka, nauczycielek biologii i geografii oraz przedstawicieli społeczności uczniowskiej. Pracownia służąca nauczaniu biologii i geografii, utworzona została dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz środkom z budżetu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. Chęć utworzenia takiej pracowni zrodziła się u nauczycielek biologii i geografii, bowiem: „Dla  biologa ważne jest pokazanie różnorodności świata organicznego, czyli roślinnego i zwierzęcego, oraz zainteresowanie młodego człowieka kształtowaniem jego postaw wobec środowiska naturalnego. Działania te mają pokazać właśnie tę różnorodność, która we współczesnym świecie, świecie XXI wieku, powoli zanika i może bezpowrotnie zaginąć. Stąd koncepcja zainteresowania uczniów problemem ekologii. Pracownia wyposażona w telewizor i laptop, w połączeniu z dostępem do Internetu, a także mikroskop z kamerką,  pozwoli na wizualizację procesów zachodzących w organizmach żywych. Pozwoli również uczniom poznać lepiej budowę i funkcjonowanie własnego organizmu.
Geografowi zakupione materiały pomogą zapoznać uczniów z zagadnieniami współczesnego świata, zarówno społecznymi, jak też gospodarczymi oraz ekologicznymi. Materiały dydaktyczne pozwolą przeprowadzać ćwiczenia praktyczne np. z posługiwania się zwykła mapą turystyczną, która obecnie jest wypierana przez mapy interaktywne udostępniane w Internecie. Pozwoli to kształcić określone umiejętności podparte wiedzą. Nowy sprzęt audiowideo stworzy szansę na wykorzystanie bogatych zasobów Internetu w kształceniu przedmiotowym, bo przecież wyobraźnia ucznia to nie wszystko w omawianiu procesów geograficznych.
Mechanik to szkoła kształcąca w zawodach technicznych takich jak technik mechanik, mechatronik,  elektryk i elektronik, technik informatyk oraz technik hotelarstwa. Po co więc ta pracownia? Po to żeby rozbudzić ciekawość świata naszych uczniów,  żeby pokazać zmiany w środowisku przyrodniczym, oraz aby zwrócić uwagę na problemy tego środowiska. W naszej szkole nie ma olimpijczyków z biologii czy geografii, ponieważ profil szkoły ukierunkowany jest na przedmioty techniczne, ale mamy młodych ludzi z konkretnymi planami zawodowymi, w których mamy nadzieję, zaszczepić zainteresowanie problemami środowiska  naturalnego.”
 
006  014


Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl