Ruszyła II edycja projektu "Siła Kwalifikacji"

Projekt powstał w oparciu o Diagnozę ZSP nr 1 w Tomaszowie Maz. Celem głównym projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia 100 uczniów ZSP nr 1 przez organizację zajęć dodatkowych umożliwiających zdobycie kwalifikacji zawodowych, kompetencji, szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz zapewnienie staży zawodowych w firmach woj. łódzkiego w branży elektronicznej i pokrewnej zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji (RSI) woj. łódzkiego. Uzupełnieniem działań w projekcie jest zakup nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowych. Trwałość projektu zapewni przeszkolenie nauczycieli przedmiotów zawodowych m.in. z obsługi zakupionego sprzętu. Projekt będzie realizowany w okresie październik 2019r. - wrzesień 2021r.

Główne zadania dla uczniów zajęcia dodatkowe z: Zaawansowanych metod lutowania i napraw pakietów elektronicznych wraz z komponentem dla pakietów elektronicznych działających w przestrzeni kosmicznej (IPC), z Pakietów elektronicznych z komponentami Ball Grid Array w praktyce, w tym również zastosowania SPACE (BGA); z Elektryczność statyczna, a urządzenia elektroniczne (ESD); program doradztwa zaw., zapewnienie płatnych letnich staży zaw. w firmach z woj. łódzkiego. Dla nauczycieli ZSP nr 1: szkolenia z IPC, ESD, BGA, programowania sterowników, z obsługi zakupionego sprzętu.

Dotychczas 50 uczniów oraz nauczyciele przeszło szkolenia, dokonano zakupu specjalistycznych urządzeń i nowoczesnego sprzętu do pracowni zawodowej.

Od września 2020 druga grupa 50 uczniów rozpoczęła szkolenia zgodnie z harmonogramem.
Rezultatem proj. będzie nabycie kwalifikacji zaw. przez uczniów po zajęciach z zakresu nowoczesnej elektroniki, otrzymają oni międzynarodowe Certyfikaty IPC i Zaświadczenia MEN. Wartością dodaną w proj. jest skorzystanie z rezultatu projektu innowacyjnego „Edukacja i praca - to się opłaca” (zastosowanie innowacyjnego podejścia do tworzenia programu staży zawodowych dostosowanego do wymagań pracodawców).

Wartość projektu 1996063,54zł.

https://zsp1.edu.pl/index.php/projekty-ue/sila-kwalifikacji


Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl