Podsumowanie projektu „Chcę być przedsiębiorczy”

W dniu 7 października 2020 r. na terenie Leśnego Ośrodka Szkoleniowego „Nagórzyce” odbyło się podsumowanie akcji sprzedaży okolicznościowych kalendarzy szkolnych „Mechanika”, w ramach projektu „Chcę być przedsiębiorczy”. Dla klasy, która zakupiła procentowo największą ilość kalendarzy Rada Rodziców ufundowała ognisko. Zwycięską klasą okazała się I IH (informatyczno-hotelarska) - 92%. Przy ognisku, pieczonych kiełbaskach oraz muzyce Dyrekcja szkoły oraz przewodniczący Rady Rodziców podziękowali uczniom, którzy brali udział w sprzedaży kalendarzy. W trakcie wizyty w Ośrodku, kierownik tej placówki przedstawił grupie hotelarzy: zasady funkcjonowania oraz wyposażenia obiektu noclegowego, zaś grupa informatyków mogła zapoznać się z wyposażeniem informatycznym i multimedialnym obiektu. Zwiedzili oni również nowocześnie wyposażoną serwerownię. Opiekę nad działaniami związanymi ze sprzedażą kalendarzy oraz podsumowaniem sprawowali:  Pani Gabriela Fijołek oraz Pan Marek Śmigiel.

konkurs

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl