Program akceleracyjny Warm Up Your Buisness - zaproszenie do udziału.

Masz pomysł na to w jaki sposób można poprawić współczesną energetykę z korzyścią dla konsumentów i środowiska? Weź udział w programie na najlepszy pomysł biznesowy z dziedziny energetyki. Konkurs jest skierowany także do uczniów szkół średnich.

Celem konkursu jest kreowanie innowacji w obszarze produkcji energii, technologii oszczędnych i przyjaznych dla środowiska, a także wydajnej i efektywnej organizacji.

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zainteresowanych udziałem w programie akceleracyjnym Warm Up Your Buisness. To trzecia edycja konkursu, który ma na celu wyłonienie innowacyjnych pomysłów związanych z energetyką w zakresie:
- rozwiązań proekologicznych,
- rozwoju technologii,
- rozwiązań organizacyjno-marketingowych.

Suma nagród w tegorocznej edycji to 20 000 zł. Konkurs jest dedykowany osobom, które ukończyły 16 lat. Rejestracja uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.warmup.pnt.opole.pl potrwa do 15 listopada, po czym jury wyłoni dziesięć najlepszych pomysłów. Ich autorzy wezmą udział w warsztatach z mentorami szkolącymi w zakresie wystąpień publicznych i modelowania biznesowego. Finał odbędzie się w styczniu 2021 r.

Szczegóły są dostępne na stronie: https://warmup.pnt.opole.pl/

warm2020

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl