Podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP

W dniu 20 listopada 2019 r. w Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Mechaników Polskich w Piotrkowie Trybunalskim pod patronatem NOT w Warszawie odbyło się podsumowanie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „Technik Absolwent Roku 2019”, przy współudziale Oddziału Piotrkowskiego SIMP. Absolwent Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Mateusz Badura zajął III miejsce w specjalności Technik Mechatronik wśród zgłoszonych uczestników z 48 oddziałów SIMP w Polsce. Szkołę jako opiekun reprezentował Włodzimierz Galicki przewodniczący zespołu mechatroniczno-mechanicznego w ZSP nr1.
Laureat III miejsca w kategorii Technik Mechatronik  Mateusz Badura otrzymał DYPLOM uznania od Zarządu Głównego SIMP w Warszawie oraz nagrodę w postaci statuetki. Otrzymał podziękowanie z rąk Prezesa SIMP Pana Piotra Janickiego i Przewodniczącego Komisji Konkursowej Stanisława Królikowskiego za bardzo wysokie wyniki w nauce w okresie czteroletniej nauki w technikum mechatronicznym oraz za kreatywność i zaangażowanie w działania rodzimej szkoły.

001  002

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl