Konkurs "Ozdabiamy Święta".

W dniu 21 grudnia komisja konkursowa w składzie: U. Seredyn, M. Kaczmarzyk, ks. P. Markowicz, ks. K. Sulmirski - dokonała oceny ponad stu prac nadesłanych w ramach konkursu "Ozdabiamy Święta".
 
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce: Majka Grad kl. 2IT; Emilia Brola kl. 3Iw
II miejsce: Aleksandra Pakowska kl. 2Hp; Mateusz Bąkowski kl. 1I;
III miejsce: Antoni Galas kl. 1IH; Roksana Smugała kl. 1Mtw
 
Dodatkowo wyróżnienia otrzymują:
Aleksandra Siewierska kl. 2Hp
Zuzanna Biskup kl. 1IH
Stanisław Błąkała kl. 1I
Weronika Serafin kl. 1IH
Adrian Marus kl. 2E
Dawid Jędrzejczyk kl. 1 Met
 
Wszystkim zaangażowanym w udział w konkursie dziękujemy, a laureatom składamy serdeczne gratulacje. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone po poworcie uczniów do szkół.
 
MajkaGradkl2IT BROLAEmilia3Iw
BAKOWSKIMateusz1I PAKOWSKAAleksandra2Hp
 
 
AntoniGalas1IH SMUGALARoksana1Mtw
 
BISKUPZuzanna1IH  BLAKALAStanislaw1I
 
  KOPREKDominik2IT  SERAFINWeronika1IH
 
MARUSAdrian2E JEDRZEJCZYKDawid1Met
 
SIEWIERSKAAleksandra2Hp
 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl