Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, sesja Styczeń-Luty 2021

Przypominam  wszystkim  przystępującym  do  egzaminów  o  tym,  że na  cz. pisemną wszyscy  są  zobowiązani do zgłoszenia się do szkoły w wyznaczone miejsce na godzinę przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu z dokumentem  potwierdzającym  tożsamość, MASECZKĄ,  RĘKAWICZKAMI,  z  długopisem  z  czarnym  wkładem, przyborami  zgodnymi  z  komunikatem  CKE (informacja była przesłana przez  dziennik) a w przypadku absolwentów dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły.

Do  cz. praktycznej obowiązkowo należy zgłosić się do szkoły w wyznaczone miejsce na minimum 30 min. przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia egzaminu (wyjątek w modelu d, czyli 11.01.2021 na 60 minut przed) z dokumentem potwierdzającym tożsamość, MASECZKĄ, RĘKAWICZKAMI, z  długopisem  z  czarnym  wkładem,  przyborami  zgodnymi z komunikatem  CKE a w przypadku  absolwentów dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły.

UWAGA: Na CZĘŚĆ PISEMNĄ EGZAMINU uczniowie (klas czwartych) będą wpuszczani zgodnie z kolejnością na listach. Zgodnie z tą kolejnością wchodzimy na salę egzaminacyjną w wyznaczonym czasie.

Kierownik Szkolenia Praktycznego
        mgr Sylwia Błoch 


Jeśli dokument nie otworzył się prawidłowo pobierz plik PDF

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl