Konkurs Bioróżnorodność Sulejowskiego Parku Krajobrazowego z uwzględnieniem Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła

z1
Regulamin konkursu
„Bioróżnorodność  Sulejowskiego Parku Krajobrazowego
z uwzględnieniem Rezerwatu Przyrody Niebieskie Źródła”
.

Organizatorem konkursu jest ZSP1 w Tomaszowie Maz w osobach nauczycielek: p. Katarzyny Krawczyk i p. Iwony Opałki.

Cele konkursu:

1.    Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o Sulejowskim Parku Krajobrazowym oraz o rezerwacie przyrody Niebieskie Źródła
2.    Poszerzenie wiadomości z zakresu ekologii, ochrony przyrody.
3.    Doskonalenie umiejętności rozpoznawania gatunków roślin i zwierząt.
4.    Rozumienie i prawidłowe posługiwanie się pojęciami ekologicznymi.
5.    Pobudzenie zainteresowania otaczającym światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
6.    Rozbudzenie i pogłębienie zamiłowania i szacunku dla przyrody.

z4 z5  z6

Organizacja konkursu:

1.    Konkurs jest skierowany do uczniów ZSP1 i ma charakter indywidualnych prac w formie prezentacji multimedialnej.
2.    Prezentacja multimedialna powinna być zapisana w formacie programu Microsoft Power Point (*.pptx, w wersji Microsoft Office 2007 lub nowszym). Przejścia slajdów powinny być ustawione automatycznie, równocześnie tak, aby każdy slajd był możliwy do przeczytania.
3.    Prezentacja winna obejmować max 15 slajdów, w tym slajd tytułowy wraz z danymi autora.
4.    Prezentacje w pliku należy przesłać na adres: iwonaopalka19@gmail.com. W przypadku trudności z przesłaniem, należy ja dostarczyć na nośniku pamięci do pani wicedyrektor Urszuli Seredyn do dnia 28.04.2021r.
5.    Praca oceniana będzie pod względem:

- samodzielności wykonania – ważne jest by tekst był samodzielnie zredagowany, a nie umieszczony na slajdzie metodą kopiuj-wklej,
- zawartej treści,
- ewentualnych zastosowanych technik jak np. przejścia slajdu, ścieżka muzyczna,
- zgodności z celami konkursu.

6. Prace oceniane będą przez komisję w składzie nauczyciel informatyki, biologii, geografii
7. Dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc przewidziane są nagrody.
8. Rozstrzygnięte konkursu nastąpi do 30.05.2021

Organizatorki konkursu zastrzegają sobie prawo publikacji zwycięskich prezentacji na stronie szkoły.

  z3  z2

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl