Spotkanie online z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego w ramach konkursu „Nasze ekologiczne pracownie”


W czwartek 22.04.2021 odbyło się spotkanie online z pracownikami naukowymi Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu uczestniczyły dwie klasy ZSP1 – klasa 1Mtw oraz klasa 2Iwp. Wykłady online prowadzone były w ramach zakończenia konkursu „Nasze ekologiczne pracownie” i poświecone były bioróżnorodności  flory i fauny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, Niebieskich Źródeł i okolic.

Zajęcia poprowadzili:

dr hab. Marcin Kiedrzyński (Katedra Biogeografii, Paleoekologii i Ochrony Środowiska UŁ)
nt. "Puszcza Pilicka: życie, ekologia i ewolucja roślin z sąsiedztwa, którego jeszcze nie znamy"
dr Katarzyna Janik-Superson (Katedra Zoologii Bezkręgowców i Hydrobiologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) nt. Życie nietoperzy
dr Radosław Włodarczyk (Katedra Badania Różnorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) nt. " Różnorodność fauny Sulejowskiego Parku Krajobrazowego i okolic".

Mechanik to szkoła techniczna ,więc takie spotkanie pozwoliło uczestnikom przybliżyć problematykę ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego naszych okolic. Proekologiczne postawy powinny towarzyszyć nam każdego dnia, dlatego warto było posłuchać o przydatności nietoperzy w środowisku naturalnym chociażby po to, żeby nie niszczyć ich miejsc lęgowych czy też dowiedzieć się, jak zmieniła się szata roślinna okolic Tomaszowa na przestrzeni ostatnich dekad.

Organizatorki spotkania:
Katarzyna Krawczyk
Iwona Opałka

01 01

01 01

01 01

01 01

01  01

01  01

01

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl