ZA TYDZIEŃ MATURY

Sowa1

 

 

Egzaminy maturalne odbywać się będą w terminach:  4–20.05.2021r.

 


Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły, obserwator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19 .Wszyscy przestrzegamy zasady bezpieczeństwa przesłane w poprzednim komunikacie: bezwzględnie przemieszczamy się w maseczkach, zachowujemy 1,5 m odstęp, korzystamy z środków dezynfekujących, unikamy spotkań w grupach.

Zdający zobowiązany jest posiadać dowód tożsamości z fotografią, absolwenci lat ubiegłych również świadectwo ukończenia szkoły. Każdy zdający ma obowiązek posiadać własne materiały piśmienne – długopis z czarnym tuszem, linijkę, cyrkiel, lupę /wg komunikatu/ . Nie przynosimy zbędnych rzeczy na czas matur, w tym urządzeń telekomunikacyjnych, książek, maskotek.

Szkoła zapewnia słowniki, tablice matemat. i fiz., wodę mineralną oraz kalkulatory.

W dn. 4.05.21, godz.9.00  jest egzamin z języka polskiego – pp ,

5.05.21, godz.9.00 z matematyki – pp.

Uczniowie z klas 4IT, 4H, 4E, 4I piszą w Sali nr 1 czyli  w Sali gimnastycznej,  do której są dwa wejścia. Pierwsze wejście od parkingu przy ul. Kawki – dla uczniów od 1 do 60 numeru na liście zdających. Szatnia dla tej grupy jest przewidziana w Sali 25 w budynku B.

Drugie wejście do Sali nr 1 czyli Sali gimnastycznej – to główne wejście do budynku C,  dla uczniów od nr 61 do 112 na liście zdających,  z szatnią przy Sali gimnastycznej.

Uczniowie klas 4 Met i 4 Mtw piszą na auli to jest sala nr 2, wchodzą wejściem – „przy żołnierzykach”,  korzystają z szatni przy auli.

Absolwenci lat ubiegłych piszą  egzamin maturalny z języka polskiego w stołówce, to jest sala nr 3. Wchodzą wejściem  od zaplecza stołówki. Gdzie również przewidziana jest dla tej grupy szatnia. Natomiast matematykę piszą w stołówce, zwanej Salą nr 3  oraz w Sali nr 5 i Sali nr 18 w budynku A.

W dniu 6.05.21 godz.9.00 odbywać się będzie egzamin z języka  angielskiego  pp – przydział sal zarówno na język angielski jak i  przedmioty zdawane w zakresie rozszerzonym jest  umieszczony na tablicach w budynku A i C.

Na egzamin z języka polskiego oraz matematyki uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 8.00, natomiast na języki i pozostałe egzaminy na godzinę 8.30.

Drogi Maturzysto,
nigdy nie zbaczaj z wybranej drogi,
którą obrałeś w wędrówce życia,
choćby Ci ciernie raniły nogi,
a cel, wydawał się nie do zdobycia!

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna życzy Wam otwartości umysłu, łatwych zadań, połamania piór, optymizmu i dużo wiary we własne siły! Dacie radę, powodzenia!

sowa2

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 29
www.zsp1.edu.pl

zsp1@zsp1.edu.pl
zsp1.sekretariat@onet.eu

Sekretariat (centrala):

tel: 44 7245515 
fax: 44 7242475

Dyrektor ZSP 1
mgr Dariusz Kwiatkowski

Wicedyrektor
mgr Jolanta Nikodemska

Wicedyrektor ZSP 1
mgr Urszula Seredyn

Copyright (c) ZSP nr 1. All rights reserved.
Designed by zsp1.edu.pl